Mr. A. (Ad) Nooteboom

foto Mr. A. (Ad) Nooteboom
bron: Beeldbank Nationaal Archief

Bekwame fiscalist van hervormden huize die namens het CDA staatssecretaris in het eerste kabinet-Van Agt was. Afkomstig uit de kring van de CHU, maar geen uitgesproken politieke figuur. Was voorafgaand aan zijn politieke functie belastingadviseur en hoogleraar belastingrecht in Amsterdam. Trad begin 1980 tegelijkertijd met minister Andriessen af, toen die vond dat er te weinig werd bezuinigd. Keerde daarna weer terug naar het hoogleraarschap, maar ditmaal in Groningen.

CDA
in de periode 1977-1980: staatssecretaris

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornaam (roepnaam)

Adriaan (Ad)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
's-Gravenhage, 18 juli 1928

3.

Partij/stroming

partij(en)
 • CHU (Christelijk-Historische Unie), tot 11 oktober 1980
 • CDA (Christen-Democratisch Appèl), vanaf 11 oktober 1980

4.

Hoofdfuncties/beroepen (4/10)

 • hoogleraar belastingrecht, Universiteit van Amsterdam, van 1 juni 1976 tot 28 december 1977
 • staatssecretaris van Financiën (onder meer belast met fiscale aangelegenheden), van 28 december 1977 tot 22 februari 1980
 • buitengewoon hoogleraar belastingrecht, Rijksuniversiteit Groningen, van mei 1981 tot september 1993
 • directeur "Mr. A. Nooteboom" B.V., belastingadviseur te Dordrecht, vanaf 1986

takenpakket (bewindspersoon)
 • Was als staatssecretaris belast met 1. fiscale aangelegenheden; 2. aangelegenheden betreffende de Domeinen, het muntwezen, het verzekeringswezen (behoudens het toezichtbeleid en het structuurbeleid), de Staatsloterij, het Vacatiegeldenbesluit en de uitvoering van additioneel artikel X van de Grondwet (beëindiging betrekkingen met de kerken).

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties

vorige (2/15)
 • lid Raad van Commissarissen "Imasco" B.V. te Amsterdam
 • lid Raad van Commissarissen "Auto Palace De Binckhorst" B.V. te 's-Gravenhage

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activiteiten

als bewindspersoon (beleidsmatig) (2/3)
 • Bracht in 1979 een nota uit over gelijke behandeling voor de loon- en inkomstenbelasting van de (werkende) gehuwde vrouw en haar man, en van deelgenoten aan vormen van samenleving en samenwonen. Vanwege de gewijzigde opvattingen over de positie van de vrouw is aanpassing van het fiscale regime wenselijk. Daarbij wordt uitgegaan van gelijkheid van man en vrouw en voor erkenning van een zelfgekozen rollenpatroon in samenlevingsvormen. Het belastingstelsel moet uitgaan van heffing van individuele personen en bij de tarieven geen onderscheid moeten maken tussen gehuwden en ongehuwden. Goede uitvoerbaarheid is een belangrijk aspect en invoering van veranderingen dient grote financiële gevolgen mogen hebben. (15.835)
 • Bereidde wetgeving voor en om door het dichten van talrijke mazen in de belastingwetgeving, belastingontduiking te beperken.

als bewindspersoon (wetgeving) (2/3)
 • Bracht in 1978 samen met minister Albeda en staatssecretaris De Graaf een wet (Stb. 465) tot stand tot vervanging van de kinderaftrek door verhoging van de kinderbijslag, en voorts tot verhoging van de kinderbijslag voor het vierde en elk daaropvolgend kind vanaf 1979. Het wetsvoorstel was in 1976 ingediend door minister Boersma en de staatssecretarissen Mertens en Van Rooijen. (14.184)
 • Bracht in 1979 samen met staatssecretaris De Graaf een wet (Stb. 709) tot stand waardoor alle kinderbijslagregelingen werden samengevoegd tot een algemene de gehele bevolking omvattende, verplichte kinderbijslagregeling van het eerste kind af. Voor eerste en tweede kind wordt geen onderscheid meer gemaakt naar maatschappelijke positie van de ouders. De uitvoering van de kinderbijslag wordt eenvoudiger, zowel voor aanvragers, werkgevers als uitvoeringsinstanties. (15.683)

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

9.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Moest als staatssecretaris ondervinden hoe zijn partijgenoten het nultarief voor de pers handhaafden, hoewel hij dat sterk had ontraden. Hij wilde de pers wel als geestelijk brood karakteriseren, maar vond dat brood niet 'geestelijker' dan gewoon brood waarvoor het 4%-tarief gold.
 • Stelde zich bij het aftreden van Andriessen vierkant achter zijn 'baas' op en zei alleen bereid te zijn door te gaan als staatssecretaris als het kabinetsbeleid zou worden gewijzigd zoals door Andriessen was gewenst.

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.