Mr. A. (Bram) Stemerdink

foto Mr. A. (Bram) Stemerdink
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Beeldbank Nationaal Archief

Jarenlang als Tweede Kamerlid en bewindsman defensiespecialist van de PvdA. Was aanvankelijk kapitein bij de Landmacht, maar verloor bij een militaire oefening een oog, waarna hij rechten ging studeren. Daarna secretaris van de Krijgsraad, Statenlid in Noord-Brabant en raadslid in Den Bosch en vanaf 1970 Tweede Kamerlid. In het kabinet-Den Uyl was hij staatssecretaris en één jaar minister. In het kabinet-Van Agt II weer staatssecretaris. In de periodes 1978-1981 en 1982-1994 eveneens Kamerlid. Onafhankelijk politicus met historische belangstelling. Voerde actie voor het behoud van de oude vergaderzaal van de Tweede Kamer. IJverig publicist.

PvdA
in de periode 1970-1994: lid Tweede Kamer, staatssecretaris, minister

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Personalia

voornamen (roepnaam)
Abraham (Bram)

geboorteplaats en -datum
Winterswijk, 6 maart 1936

2.

Partij/stroming

partij(en)
PvdA (Partij van de Arbeid)

3.

Hoofdfuncties/beroepen

 • officier der infanterie (rang: luitenant tweede en eerste klasse) , Koninklijke Landmacht, vanaf 1958
 • secretaris Krijgsraad en Commissie Bezwaarschriften te 's-Hertogenbosch, van 1969 tot 1 september 1970 (als kapitein van de Militair Juridische Dienst)
 • lid Provinciale Staten van Noord-Brabant, van 3 juni 1970 tot augustus 1971
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 25 augustus 1970 tot 11 mei 1973
 • lid gemeenteraad van 's-Hertogenbosch, van 1 september 1970 tot 11 mei 1973
 • staatssecretaris van Defensie (belast met materieelzaken, herziening militaire straf- en tuchtrecht en ruimtelijke ordening), van 11 mei 1973 tot 31 december 1976
 • minister van Defensie, van 31 december 1976 tot 19 december 1977
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 14 juni 1977 tot 14 september 1977
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 16 januari 1978 tot 11 september 1981
 • staatssecretaris van Defensie (belast met materieelzaken), van 11 september 1981 tot 29 mei 1982
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 16 september 1982 tot 17 mei 1994

takenpakket (bewindspersoon)
 • Was als staatssecretaris belast met 1. de zaken van materieelvoorziening, - beheer en -verzorging, research en ontwikkeling, bedrijven en werkplaatsen; 2. de Topografische Dienst, de Artillerie-Inrichtingen en de daaruit voortgekomen bedrijven; 3. zaken op het terrein van de coördinatie ruimtelijke ordening, de infrastructuur en de Hinderwet; 4. aanlegenheden betreffende het militair straf-, strafproces- en tuchtrecht

officiersrangen
 • tweede luitenant der infanterie, vanaf 1958
 • eerste luitenant der infanterie
 • kapitein der infanterie, tot 1 september 1970

4.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Nevenfuncties

vorige (2/6)
 • voorzitter Stichting "Bosch' Show Orkest" te 's-Hertogenbosch (nog in 1992)
 • voorzitter bestuur Stichting "Nationaal Oorlogs- en verzetsmuseum Overloon", van 27 september 1993 tot januari 2009

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


afgeleide functies, presidia etc. (2/4)
 • lid Noord-Atlantische Assemblée, van september 1982 tot juni 1994
 • voorzitter vaste commissie voor Europese Zaken (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 7 december 1989 tot 23 maart 1993

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als parlementariër (3/5)
 • Interpelleerde op 22 juni 1972 minister De Koster over meningsverschillen tussen de Commandant van het Eerste Legerkorps en de Chef van de Generale Staf van de Koninklijke Landmacht
 • Was in 1979 bij de debatten over het NAVO-dubbelbesluit over (mogelijke) plaatsing van kruisraketten in Nederland eerste woordvoerder van zijn fractie.
 • Was na 1982 wederom defensie-woordvoerder van de PvdA-Tweede Kamerfractie. Hield zich ook bezig met Europese Zaken en justitie-aangelegenheden.

opvallend stemgedrag (0/2)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.


als bewindspersoon (beleidsmatig) (3/6)
 • Verdedigde in 1976 samen met de ministers Westerterp en Vorrink in de Tweede Kamer een wijziging van de Luchtvaartwet over de aanwijzing van luchtvaartterreinen. De wet werd in 1978 door de staatssecretarisen Smit-Kroes en Van Eenkelen en minister Ginjaar in het Staatsblad gebracht. (13.130)
 • Bracht in 1977 samen met minister Van der Stoel een notitie uit over het ERRB-wapen ('Neutronenbom'), zonder daarover al een oordeel te geven (14.847)
 • Hield zich in de periode 1981-1982 onder meer bezig met de problematiek van geluidsoverlast nabij de vliegbasis Leeuwarden, met de bezwaren tegen munitietransporten uit Duitsland naar de Eemshaven en met de materieelvoorziening van de Nederlandse Unifil-troepen in Libanon.

als bewindspersoon (wetgeving)
 • Bracht in 1974 samen met minister Van Agt een wet (Stb. 537) tot stand waardoor het verzwaard arrest als straf verdween uit het militair strafrecht. Het wetsvoorstel was in 1971 ingediend door de ministers Van Agt en De Koster. (11.546)
 • Bracht in 1974 de wet (Stb. 771) tot opheffing van de Artillerie-Inrichting tot stand. Het voormalige staatsbedrijf was in 1973 al omgezet in een naamloze vennootschap. (12.992)

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

8.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Was tijdens de formatie-Den Uyl in 1977 kandidaat-minister van Defensie
 • Werd in 1986 gepasseerd voor het burgemeesterschap van 's-Hertogenbosch. Hij had de voorkeur van de gemeenteraad, maar het kabinet koos voor de nummer twee.
 • Een actie van hem in 1991/1992 om de oude vergaderzaal in bestaande vorm te handhaven, mislukte

9.

Publicaties van/over

literatuur/documentatie
 • H. Visser, "Wie is Wie in de Tweede Kamer?" (1983)
 • T. van Rijckevorsel en H. Enkelaar, "Wie is Wie in de Tweede Kamer?" (1988)
 • partijblad "Voorwaarts", 1 juni 1986

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.