Mr. A. (Bram) Stemerdink

foto Mr. A. (Bram) Stemerdinkvergrootglas

Jarenlang als Tweede Kamerlid en bewindsman defensiespecialist van de PvdA. Was aanvankelijk kapitein bij de Landmacht, maar verloor bij een militaire oefening een oog, waarna hij rechten ging studeren. Daarna secretaris van de Krijgsraad, Statenlid in Noord-Brabant en raadslid in Den Bosch en vanaf 1970 Tweede Kamerlid. In het kabinet-Den Uyl was hij staatssecretaris en één jaar minister. In het kabinet-Van Agt II weer staatssecretaris. In de periodes 1978-1981 en 1982-1994 eveneens Kamerlid. Onafhankelijk politicus met historische belangstelling. Voerde actie voor het behoud van de oude vergaderzaal van de Tweede Kamer. IJverig publicist.

PvdA
in de periode 1970-1994: lid Tweede Kamer, staatssecretaris, minister

voornaam (roepnaam)

Abraham (Bram)

personalia

geboorteplaats en -datum
Winterswijk, 6 maart 1936

levensbeschouwing
geen godsdienst

niet-kerkelijke levensbeschouwing
humanistisch

partij/stroming

partij(en)
PvdA (Partij van de Arbeid)

hoofdfuncties en beroepen

 • luitenant der infanterie, Koninklijke Landmacht, vanaf 1958
 • kapitein der infanterie, Koninklijke Landmacht, tot 1969 (militaire loopbaan door ongeluk opgegeven)
 • secretaris Krijgsraad en Commissie Bezwaarschriften te 's-Hertogenbosch, van 1969 tot 1970 (als kapitein van de militaire juridische dienst)
 • lid Provinciale Staten van Noord-Brabant, van 3 juni 1970 tot augustus 1971
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 25 augustus 1970 tot 11 mei 1973
 • lid gemeenteraad van 's-Hertogenbosch, van 1 september 1970 tot 11 mei 1973
 • staatssecretaris van Defensie (belast met materieelzaken, herziening militaire straf- en tuchtrecht en ruimtelijke ordening), van 11 mei 1973 tot 31 december 1976
 • minister van Defensie, van 31 december 1976 tot 19 december 1977
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 14 juni 1977 tot 14 september 1977
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 16 januari 1978 tot 11 september 1981
 • staatssecretaris van Defensie (belast met materieelzaken), van 11 september 1981 tot 29 mei 1982
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 16 september 1982 tot 17 mei 1994

takenpakket (bewindspersoon)
 • Was als staatssecretaris belast met 1. de zaken van materieelvoorziening, - beheer en -verzorging, research en ontwikkeling, bedrijven en werkplaatsen; 2. de Topografische Dienst, de Artillerie-Inrichtingen en de daaruit voortgekomen bedrijven; 3. zaken op het terrein van de coördinatie ruimtelijke ordening, de infrastructuur en de Hinderwet; 4. aanlegenheden betreffende het militair straf-, strafproces- en tuchtrecht

activiteiten

als parlementariër
 • Was in de periode 1971-1973 defensie-woordvoerder van de PvdA-fractie in de Tweede Kamer. Hield zich ook bezig met beleid rond de instelling van het instituut ombudsman.
 • Interpelleerde op 22 juni 1972 minister De Koster over meningsverschillen tussen de Commandant van het Eerste Legerkorps en de Chef van de Generale Staf van de Koninklijke Landmacht
 • Was in 1979 bij de debatten over het NAVO-dubbelbesluit over (mogelijke) plaatsing van kruisraketten in Nederland eerste woordvoerder van zijn fractie.
 • Was na 1982 wederom defensie-woordvoerder van de PvdA-Tweede Kamerfractie. Hield zich ook bezig met Europese Zaken.

opvallend stemgedrag
 • Behoorde in 1980 tot de minderheid van zijn fractie die vóór een Nederlandse boycot van de Olympische Spelen in Moskou was

als bewindspersoon (beleidsmatig)
 • Was in de periode 1973-1977 onder meer verantwoordelijk voor uitvoering van de in de Defensienota "Om de veiligheid van het bestaan" (1974) vastgelegde plannen voor het defensiematerieel.
 • Besloot in 1974 af te zien van aanleg van een militair oefenterrein bij Ter Apel en van een schietbaan in het Kuinderbos. Hield wel vast aan het plan om een oefenterrein aan te leggen in het Lauwerszeegebied.
 • Had in een belangrijke aandeel in een in 1976 doorgevoerde reorganisatie van het ministerie van Defensie, waarbij onder meer de ambtelijke sturing van materiaalaankopen werd versterkt. Er kwam een directoraat-generaal voor financieel-economische zaken.
 • Verdedigde in 1976 samen met de ministers Westerterp en Vorrink in de Tweede Kamer een wijziging van de Luchtvaartwet over de aanwijzing van luchtvaartterreinen. De wet werd in 1978 door de staatssecretarisen Smit-Kroes en Van Eenkelen en minister Ginjaar in het Staatsblad gebracht. (13.130)
 • Bracht in 1977 samen met minister Van der Stoel een notitie uit over het ERRB-wapen ('Neutronenbom'), zonder daarover al een oordeel te geven (14.847)
 • Hield zich in de periode 1981-1982 onder meer bezig met de problematiek van geluidsoverlast nabij de vliegbasis Leeuwarden, met de bezwaren tegen munitietransporten uit Duitsland naar de Eemshaven en met de materieelvoorziening van de Nederlandse Unifil-troepen in Libanon.

als bewindspersoon (wetgeving)
 • Bracht in 1974 samen met minister Van Agt een wet (Stb. 537) tot stand waardoor het verzwaard arrest als straf verdween uit het militair strafrecht. Het wetsvoorstel was in 1971 ingediend door de ministers Van Agt en De Koster. (11.546)
 • Bracht in 1974 de wet (Stb. 771) tot opheffing van de Artillerie-Inrichting tot stand. Het voormalige staatsbedrijf was in 1973 al omgezet in een naamloze vennootschap. (12.992)

wetenswaardigheden

uit de privésfeer
Zijn vader was textielarbeider te Winterswijk

woonplaats
's-Hertogenbosch

publicaties/bronnen

publicaties
 • "Dagboeken" (1986)
 • "Tussen dromen, daden en twijfels. Dagboekaantekeningen over de sociaal-democratie in Nederland 1986-1993" (1993)
 • "Jonkers. 170 jaar Koninklijke Militaire Academie" (1998)

literatuur/documentatie
 • H. Visser, "Wie is Wie in de Tweede Kamer?" (1983)
 • T. van Rijckevorsel en H. Enkelaar, "Wie is Wie in de Tweede Kamer?" (1988)
 • partijblad "Voorwaarts", 1 juni 1986

uitgebreide versie

uitgebreide versie
Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding, wetenswaardigheden etc. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft. reageer

Bovenstaande gegevens zijn ontleend aan het biografisch archief van het Parlementair Documentatiecentrum (PDC) van de Universiteit Leiden en betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was.
Aanvullingen en gemotiveerde correcties ontvangt PDC graag. U kunt hiervoor de "reageer-keuze" aan de rechterzijde van deze pagina gebruiken of uw aanvullingen per post sturen naar PDC, antwoordnummer 10801, 2501 BW Den Haag of per email aan info@biografieen.com.