Dr. G. (Ger) Klein

foto Dr. G. (Ger) Klein
bron: Beeldbank Nationaal Archief

Wetenschapper uit een onvervalst rood nest. Werd als Nieuw-Linkser in 1972 Tweede Kamerlid en kort daarna staatssecretaris van Onderwijs in het kabinet-Den Uyl. Enorme werklust leidde onder meer - in nauwe samenwerking met minister Van Kemenade - tot nota's over studiefinanciering en toekomst wetenschappelijk onderwijs en tot de wet herstructurering wetenschappelijk onderwijs. Een sympathieke, sociaal betrokken persoonlijkheid, die niettemin hard uit de hoek kon komen wanneer hij onrechtvaardigheid of elitair vertoon ontwaarde. Werd in 1980 lid van de Raad van Bestuur van TNO. Leed toen al aan manische depressiviteit, die steeds heviger werd. Schreef daar een indrukwekkende autobiografie over.

PvdA
in de periode 1972-1980: lid Tweede Kamer, staatssecretaris

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornaam (roepnaam)

Gerrit (Ger)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Den Helder, 4 september 1925

overlijdensplaats en -datum
Rotterdam, 9 december 1998

3.

Partij/stroming

partij(en)
 • PvdA (Partij van de Arbeid), van februari 1946 tot december 1948 (bedankte na de tweede politionele actie)
 • PvdA (Partij van de Arbeid), van 1953 tot 1989

4.

Hoofdfuncties/beroepen (6/7)

 • bijzonder hoogleraar elektronica, Technische Hogeschool te Delft, van 1 september 1967 tot 1 september 1968
 • hoogleraar elektronische instrumentatie, Technische Hogeschool te Delft, van 1 september 1968 tot 1 december 1972
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 7 december 1972 tot 11 mei 1973
 • staatssecretaris van Onderwijs en Wetenschappen (belast met hoger- en wetenschappelijk onderwijs), van 11 mei 1973 tot 8 september 1977
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 8 juni 1977 tot 5 februari 1980
 • lid Raad van Bestuur belast met sociale zaken, TNO (Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek), van februari 1980 tot 1985

takenpakket (bewindspersoon)
 • Was als staatssecretaris belast met behartiging van zaken op het terrein van 1. het wetenschappelijk onderwijs; 2. het hoger-beroepsonderwijs (m.u.v. de aangelegenheden op het gebied van de directies Opleiding docenten en her- en bijscholing docenten); 3. de afdeling Bevordering wetenschapsbeoefening; 4. de hoofdafdeling Rijksstudietoelagen.

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties (2/5)

 • lid Raad van Toezicht "Robert Fleury Stichting"
 • voorzitter Educatief Beraad Rotterdam

afgeleide functies, presidia etc.
ondervoorzitter vaste commissie voor het Wetenschapsbeleid (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 24 januari 1978 tot maart 1979

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activiteiten

als parlementariër
 • Was in zijn eerste periode als Kamerlid onder meer woordvoerder kernenergie en studiefinanciering
 • Hield zich in de periode 1977-1980 in de Tweede Kamer hoofdzakelijk bezig met wetenschappelijk onderwijs, wetenschapsbeleid en kernenergie

opvallend stemgedrag (0/2)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.


als bewindspersoon (beleidsmatig) (2/4)
 • Bracht in 1975 de Nota Planning Hoger Onderwijs uit. Hierin wordt uiteengezet hoe de opbouw van het planningsysteem weer in gang is gezet. (13.401)
 • Bracht in 1975 samen met minister Van Kemenade de Nota 'Hoger onderwijs in de toekomst' uit. Hierin staat de mogelijke ontwikkeling op lange termijn en de aanzetten voor de eerstvolgende jaren. De nota gaat uit van de verwachting dat de komende 25 jaar de behoefte aan hoger onderwijs toeneemt. Er moet daarom één stelsel van hoger onderwijs komen, met daarin vier typen van programma's: voorbereiding van wetenschappelijke onderzoekers, voorbereiding van beroepen waarvoor wetenschappelijke vorming vereist is, voorbereiding voor beroepen die specifieke wetenschappelijke kennis vereisen, en algemeen toepasbare programma's. Er komen instellingen van wetenschappelijk onderwijs en instellingen van hoger-beroepsonderwijs. Ook de technische hogescholen en de landbouw-hogeschool worden universiteit. De wederzijdse doorstroming van hbo en w.o. zal worden bevorderd. (13.733)

als bewindspersoon (wetgeving) (2/6)
 • Bracht in 1975 de Wet Rijksuniversiteit Limburg (Stb. 717) tot stand. Hierdoor krijgt Maastricht een universiteit (opening vond plaats 9 januari 1976) met een medische faculteit en een faculteit algemene wetenschappen. (13.368)
 • Bracht in 1977 de wet (Stb. 298) Verlenging van de werkingsduur en wijziging van de Wet Universitaire Bestuurshervorming 1970 tot stand. De werking van de WUB, die een experimenteel karakter had en 1 september 1976 zou expireren, wordt verlengd tot 1 september 1982. Daarnaast worden enkele wijzigingen aangebracht om de werking van de wet te verbeteren. Het betreft onder meer de samenstelling van de faculteitsbesturen en van de examencommissies, en de verantwoordelijkheden van College van Bestuur en universiteitsraden. (13.744)

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

9.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • In 1966 mede-initiatiefnemer van Nieuw Links
 • Werd in 1971 gepasseerd als 'staatssecretaris' in het alternatieve kabinet-Den Uyl/Van Mierlo/Aarden
 • Verwachtte in 1978 dat hij namens zijn fractie woordvoerder zou zijn in het debat over de zaak-Aantjes, omdat hij als staatssecretaris de politiek verantwoordelijke was geweest voor het door Prof. L. de Jong geleide RIOD. Hij was steeds kritisch geweest over De Jongs functioneren als 'nationaal' geschiedschrijver over de bezettingstijd. Toen er na het mislopen van het woordvoerderschap door zijn fractie ook nauwelijks iets werd gedaan met het door hem gevormde dossier over de rol van De Jong in de zaak-Aantjes 'draaide hij door' en ontwikkelde zich - in combinatie met overwerktheid - bij hem een psychische stoornis (manische-depressiviteit).

uit de privésfeer
 • Was in 1943/1944 tewerkgesteld in Duitsland
 • Weigerde in 1978 na zijn staatssecretariaat de gebruikelijke koninklijke onderscheiding

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.