Dr. S. (Schelto) Patijn

foto Dr. S. (Schelto) Patijn
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Fotobureau Stokvis/NOS

Regent moderne stijl van PvdA-huize uit een bestuurdersfamilie. Achtereenvolgens Tweede Kamerlid, Commissaris van de Koningin in Zuid-Holland en burgemeester van Amsterdam. Was als Kamerlid een warm pleitbezorger van Europese samenwerking en ontwierp een regeling voor rechtstreekse verkiezing van het Europees Parlement. Speelde verder een belangrijke rol bij de debatten over de Grondwetsherziening van 1983. Krachtige burgemeester van Amsterdam, die met voortvarendheid de drugsoverlast bestreed. Wist, ondanks zijn 'Haagse' afkomst, populariteit te verwerven onder de Amsterdammers door zijn open en directe wijze van besturen en zijn goede contacten met 'gewone' Amsterdammers. Warme, innemende man, die zich met veel toewijding voor de publieke zaak inzette.

PvdA
in de periode 1973-1994: lid Tweede Kamer, lid Europees Parlement (vóór 1979), Commissaris van de Koning(in), burgemeester van Amsterdam

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Personalia

voornamen (roepnaam)
Schelto (Schelto)

geboorteplaats en -datum
's-Gravenhage, 13 augustus 1936

overlijdensplaats en -datum
Amsterdam, 15 juli 2007

2.

Partij/stroming

partij(en)
PvdA (Partij van de Arbeid)

3.

Hoofdfuncties/beroepen (6/8)

 • directeur Europa Instituut, Rijksuniversiteit Leiden, van 1 december 1971 tot mei 1973
 • lector recht der internationale organisaties, Rijksuniversiteit Leiden, 1973
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 28 mei 1973 tot 16 juni 1984
 • lid Europees Parlement, van 3 juli 1973 tot 16 juli 1979 (aangewezen door de Staten-Generaal)
 • Commissaris van de Koningin in Zuid-Holland, van 16 juni 1984 tot 1 juni 1994
 • burgemeester van Amsterdam, van 1 juni 1994 tot 1 januari 2001

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Nevenfuncties (2/25)

 • voorzitter "Het Nederlands-Vlaams Theaterfestival"
 • lid Raad van Advies/CORPUS Advisory Board

afgeleide functies, presidia etc. (2/4)
 • ondervoorzitter vaste commissie voor Binnenlandse Zaken (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 30 september 1981 tot 1 december 1982
 • voorzitter Commissie voor de Verzoekschriften (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 30 september 1981 tot 16 juni 1984

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als parlementariër (3/5)
 • In 1978 met Arie van der Hek en Marcel van Dam een mede-indiener van een initiatiefwetsvoorstel om verspreiding van kernwapens tegen te gaan via een wijziging van de In- en Uitvoerwet. Dit voorstel bleef onafgedaan. (15.079)
 • Diende in 1981 met zijn fractiegenoot Harry van den Bergh een initiatiefwetsvoorstel in over regels voor het toetsen van ontwikkeling, produktie, aanschaf en plaatsing van wapensystemen aan het belang van de wapenbeheersing. Het voorstel werd later ingetrokken. (16.595)
 • Diende in 1981 met zijn fractiegenoot Kees van den Anker een initiatiefwetsvoorstel in om ook in het Openbaar Lichaam Zuidelijke IJsselmeerpolders de Wet op de Ruimtelijke Ordening van toepassing te verklaren. Het voorstel verviel in 1984 na instelling van de gemeenten Almere en Zeewolde. (16.671)

opvallend stemgedrag (0/2)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

8.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Was in 1982 eerste op de voordracht van Commissaris van de Koningin M. Vrolijk voor het burgemeesterschap van Rotterdam. Het kabinet gaf (in navolging van de meerderheid van de Rotterdamse raad) echter de voorkeur aan Bram Peper.
 • Was tussen mei en november 1999 door ziekte verhinderd zijn burgemeestersambt uit te oefenen
 • Werd in februari 2001 voorgedragen voor het vicevoorzitterschap van de PvdA, maar trok zich terug als kandidaat vanwege zijn gezondheid

uit de privésfeer (3/4)
 • Promoveerde bij prof. P.J.G. Kapteyn
 • Bij zijn promotie trad minister Vredeling (oud-lid Europees Parlement) op als één van zijn parafnymfen
 • Een broer van hem was burgemeester van respectievelijk Dodewaard, Doesburg en Naarden

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

9.

Publicaties van/over

literatuur/documentatie
 • H. Visser, "Wie is Wie in de Tweede Kamer?" (1983)
 • "Aimabele Hagenaar werd Mokumer. In memoriam Schelto Patijn (1936-2007)", Trouw, 15 juli 2007
 • Marcel van Lieshout, "Een innemend buitenbeentje. Schelto Patijn (1936-2007), De Volkskrant, 16 juli 2007
 • Ned. Patriciaat, 1964

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.