PvdA-politicus Schelto Patijn op 70-jarige leeftijd overleden

maandag 16 juli 2007, 8:15

In de nacht van 14 op 15 juli is in Amsterdam Schelto Patijn overleden. Hij was al geruime tijd ziek. Patijn, telg van een geslacht van bestuurders, werd in 1973 Tweede Kamerlid voor de PvdA. Daarnaast kreeg hij zitting in het Europees Parlement. Hij ontwierp een regeling voor de rechtstreekse verkiezing van het Europees Parlement. Als Kamerlid speelde Patijn daarnaast een belangrijke rol in discussies over de grondwetsherziening (positie Koninklijk Huis, bestuurlijke indeling). Hij leidde een commissie die onderzocht welke personen vóór 1978 kennis hadden gehad van de zaak-Aantjes.

In 1984 volgde Patijn Maarten Vrolijk op als Commissaris van de Koningin in Zuid-Holland. In die functie verzette hij zich tegen de splitsing van de provincie.

Als burgemeester van Amsterdam bond Patijn de strijd aan met de overlast door drugs en prostitutie. De duidelijke lijnen die hij op dat gebied uitzette, leverde hem waardering op van de Amsterdammers. Bovendien wist hij ondanks zijn Haagse imago goede contacten te leggen met de bevolking. Dat leverde hem een grote mate van populariteit op.

bronnen: Trouw, biografisch archief PDC