Dr. W. (Willem) de Kwaadsteniet

foto Dr. W. (Willem) de Kwaadsteniet
bron: Beeldbank Nationaal Archief

Antirevolutionaire staatsrechtsdeskundige uit Rotterdam, die promoveerde op het recht van kamerontbinding. Was net als zijn vader partijsecretaris en vanaf 1973 Tweede Kamerlid. Woordvoerder op het gebied van defensiepersoneel en voor binnenlands bestuur en Grond- en Kieswetaangelegenheden. Een door hem ingediende motie blokkeerde in 1975 verandering van de positie van de Eerste Kamer. Speelde ook een belangrijke rol als woordvoerder Antilliaanse zaken. Sloot zich eind 1977 aan bij de loyalisten en was kritisch over kernbewapening. Kamerlid naar wie vooral werd geluisterd vanwege zijn kennis van de materie waarover hij sprak; een begenadigd spreker was hij niet.

ARP, CDA
in de periode 1973-1989: lid Tweede Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornaam (roepnaam)

Willem (Willem)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Rotterdam, 5 oktober 1928

overlijdensplaats en -datum
Rotterdam, 10 november 1989

3.

Partij/stroming

partij(en)
 • ARP (Anti-Revolutionaire Partij), tot 11 oktober 1980
 • CDA (Christen-Democratisch Appèl), vanaf 11 oktober 1980

4.

Hoofdfuncties/beroepen (5/7)

 • secretaris ARP, van 1 oktober 1966 tot 1 juli 1973 (bezoldigd)
 • lid Rijnmondraad, van november 1967 tot 25 september 1974
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 7 maart 1973 tot 8 juni 1977
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 15 september 1977 tot 4 juni 1986
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 30 juli 1986 tot 14 september 1989

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties (2/4)

 • lid Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad
 • lid Raadgevende Vergadering van de Raad van Europa en West-Europese Unie, van 30 januari 1984 tot 1 november 1989

afgeleide functies, presidia etc. (2/7)
 • voorzitter bijzondere commissie voor de Grondwetsherziening (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 23 maart 1983 tot juni 1986
 • voorzitter vaste commissie voor de betrekkingen met de Nederlandse-Antillen en Aruba (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 18 september 1986 tot 14 september 1989

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activiteiten

als parlementariër (2/6)
 • Had een groot aandeel in de opstelling van een nieuw Reglement van Orde van de Verenigde Vergadering van de Staten-Generaal in 1981
 • Diende in 1986 met Theo Joekes, Klaas de Vries en Gert Schutte een initiatiefwetsvoorstel in tot wijziging van de Wet op de parlementaire enquête en het Wetboek van Strafrecht (o.a. bestraffing weigering te verschijnen voor de enquêtecommissie). Dit voorstel (overgenomen door Schutte, Castricum en Hermans) werd in 1991 wet.

opvallend stemgedrag (0/11)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

9.

Wetenswaardigheden

algemeen (3/7)
 • Behoorde tot de zogenaamde "loyalisten" tijdens het eerste kabinet-Van Agt, die zich tegen het met de VVD gesloten regeerakkoord keerden, maar wel bereid waren het kabinet te gedogen.
 • Had in 1981 en 1982 een door zijn partij erkend gravamen (gewetensbezwaar) tegen plaatsing van kruisraketten in Nederland
 • Behoorde op 19 augustus 1981 tot de twaalf fractieleden die - tegen het advies van fractievoorzitter Van Agt - vóór het onderhandelingsresultaat tussen de fractievoorzitters van CDA, PvdA en D66 stemden

uit de privésfeer
 • Promoveerde bij prof. L.W.G. Scholten
 • Zijn vader was gemeenteraadslid in Rotterdam

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.