R. (Roelof) Zegering Hadders

foto R. (Roelof) Zegering Hadders
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Fotoarchief Eerste Kamer

Nuchtere liberale Drent, die bijna zijn hele werkzame leven wethouder van Emmen was en daarnaast talloze bestuursfuncties bekleedde, onder andere in de paardenhouderij, het onderwijs en de gezondheidszorg. Pragmatisch en 'geboren' bestuurder. Leidde het landontginningsbedrijf van zijn familie en werd in de jaren dertig actief in de Bond voor Staatspensionering. Was een kwart eeuw parlementslid, eerst korte tijd in de Senaat en daarna in de Tweede Kamer. Onder Toxopeus en Geertsema vicefractievoorzitter en vanaf 1967 lid van het Kamerpresidium. Was tevens voorzitter van de commissie voor Verkeer en Waterstaat. De langste man in de Kamer, met een verdragende stem.

PvdV, VVD
in de periode 1946-1971: lid Tweede Kamer, lid Eerste Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Personalia

voornamen (roepnaam)
Roelof (Roelof)

geboorteplaats en -datum
Emmen, 25 juni 1912

overlijdensplaats en -datum
Emmen, 27 juli 1991

2.

Partij/stroming

partij(en)
 • Liberale Staatspartij "De Vrijheidsbond", tot 14 maart 1946 (vanaf februari 1938 zonder de toevoeging "de Vrijheidsbond")
 • PvdV (Partij van de Vrijheid), van 14 maart 1946 tot 24 januari 1948
 • VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie), vanaf 24 januari 1948

3.

Hoofdfuncties/beroepen (6/11)

 • lid tijdelijke gemeenteraad van Emmen, van november 1945 tot 7 september 1946
 • lid gemeenteraad van Emmen, van 7 juni 1946 tot 5 september 1978
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 23 juli 1946 tot 27 juli 1948
 • lid Provinciale Staten van Drenthe, van juni 1946 tot 1950
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 27 juli 1948 tot 10 mei 1971
 • lid Provinciale Staten van Drenthe, van 6 juni 1962 tot 2 juni 1966

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Nevenfuncties (2/48)

 • voorzitter Raad van Commissarissen "Emmer Metaalindustrie" te Emmen
 • voorzitter Raad van Commissarissen N.V. "Hime" te Emmen

afgeleide functies, presidia etc. (2/8)
 • tweede ondervoorzitter Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 23 februari 1967 tot 10 mei 1971
 • voorzitter bijzondere commissie wetsvoorstel retorsiemaatregelen zeescheepvaart (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 11 maart 1970 tot 10 mei 1971

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als parlementariër
 • Hield zich in de Tweede Kamer vooral bezig met verkeersaangelegenheden, sociale zaken en volksgezondheid. Aanvankelijk was hij ook woordvoerder binnenlandse zaken, onderwijs en kunsten.
 • Was in 1957 één van de woordvoerders van zijn fractie bij de behandeling van de ontwerp-Deltawet
 • Voerde in 1964 het woord bij de behandeling van een wetsvoorstel inzake de schadeloosstelling van Tweede Kamerleden

opvallend stemgedrag (0/5)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

8.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Medeoprichter van de Partij van de Vrijheid
 • Deed in 1947 - overigens als vervanger van prof. Molenaar - als Eerste Kamerlid minister Van Maarseveen de suggestie één geleerde met de vernieuwing van het Burgerlijk Wetboek te belasten
 • Als wethouder van Emmen had hij een belangrijk aandeel in de komst van het Dierenpark in die gemeente

uit de privésfeer (3/7)
 • Zijn vader was lid van Provinciale Staten van Drenthe en 23 jaar wethouder (van onderwijs) van Emmen
 • Zijn grootvader van moederszijde was wethouder van Odoorn
 • Op het marktplein in Emmen is een monumentale klok ter herinnering aan hem geplaatst

anekdotes en citaten
 • Toen de regering in 1946 opriep om te bezuinigen op elektriciteitsverbruik, beperkte hij als wethouder van Emmen drastisch de straatverlichting. In Amsterdam constateerde hij echter dat de hoofdstad onveranderd baadde in het licht. Alleen op de Berlagebrug telde hij meer brandende lampen dan in heel Emmen. In zijn woonplaats teruggekeerd, maakte hij dan ook subiet een einde aan de spaarzaamheid.
 • Werd, ook in eigen VVD-kring, wegens zijn vele nevenfuncties, waaronder veel commissariaten, Zegering Hebbers genoemd

verkiezingen
 • Werd in 1946 tot Eerste Kamerlid gekozen door Groep II: Gelderland, Overijssel, Groningen en Drenthe

niet-aanvaarde politieke functies
 • lid Eerste Kamer, juli 1948 (wegens verkiezing tot Tweede Kamerlid)

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

9.

Publicaties van/over

literatuur/documentatie
 • P.J. Kat, "'Als iemand de kennis heeft, mag hij van mij vijftig commissariaten hebben en een miljoen verdienen'", Algemeen Handelsblad, 14 februari 1970
 • H.J.L. Vonhoff, "Liberalen onder één dak" (1998), 152
 • Wie is dat? 1956
 • F. van der Molen, "Wie is Wie in de Tweede Kamer?" (1970)
 • Hans Wiegel, "De koning van Emmen op het Binnenhof. Roelof Zegering Hadders (1912-1991)", in: Jaarboek parlementaire geschiedenis 2018, 62-65

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.