Dr. J.E. van Welderen baron Rengers

foto Dr. J.E. van Welderen baron Rengers
bron: Fotoarchief Eerste Kamer

Fokker van Fries stamboekvee uit IJsbrechtum en Fries Statenlid, die een half jaar deel uitmaakte van de Eerste Kamer. Ook zijn vader en broer vervulden dat ambt. Speelde zowel in landbouworganisaties als het hoger onderwijs een rol als vooraanstaand bestuurder. Was ruim een kwart eeuw lid van het bestuur van het Friesche Stamboekvee. In de Kamer hadden de onderwerpen landbouw en onderwijs eveneens zijn speciale belangstelling.

liberaal
in de periode 1922: lid Eerste Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen

Johan Edzart

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Leeuwarden, 1 juli 1877

overlijdensplaats en -datum
IJsbrechtum (gem. Wymbritseradeel, Frl.), 23 maart 1963

3.

Partij/stroming

stroming(en)
liberaal (vooruitstrevend)

4.

Hoofdfuncties/beroepen (3/5)

  • lid Provinciale Staten van Friesland, van 27 juni 1910 tot januari 1922 (1910-1919 voor het kiesdistrict Leeuwarden)
  • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 31 januari 1922 tot 24 juli 1922 (voor Friesland)
  • lid Provinciale Staten van Friesland, van 10 oktober 1923 tot 6 juli 1931

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Nevenfuncties (2/16)

  • vicevoorzitter Raad van Beroep voor directe belastingen te Leeuwarden
  • voorzitter Raad van Beroep voor directe belastingen te Leeuwarden, omstreeks 1950

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als parlementariër
  • Sprak in de Eerste Kamer over onderwerpen op het gebied van het onderwijs, de landbouw en de handel

8.

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer
  • Een broer van hem was burgemeester van Menaldumadeel
  • Zijn jongste broer was gehuwd met een dochter van B.Ph. baron van Harinxma thoe Slooten, Commissaris der Koningin

9.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.