Mr. F.J.F.M. (Felix) Walter

Katholieke afgevaardigde van het district Hontenisse (Zeeuws-Vlaanderen en Zuid-Beveland). Zoon en kleinzoon van de burgemeester van Grave. Was aanvankelijk advocaat in Breda en later kantonrechter in Hulst en Nijmegen. Raadsman van diverse katholieke instellingen en stichtingen. Was enkele jaren secretaris van de katholieke Kamerclub. Stond bekend als gemoedelijk, eenvoudig en dienstvaardig, maar speelde als Kamerlid slechts een bescheiden rol.

Bahlmanniaan ('Centrum')
in de periode 1888-1894: lid Tweede Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen (roepnaam)

Felix Joannes Franciscus Maria (Felix)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Grave, 13 december 1846

overlijdensplaats en -datum
Grave, 23 januari 1900

3.

Partij/stroming

stroming(en)
R.K. (Rooms-Katholieken) (conservatief)

4.

Hoofdfuncties/beroepen (4/8)

 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 1 mei 1888 tot 4 maart 1891 (voor het kiesdistrict Hontenisse)
 • kantonrechter te Nijmegen, van 16 maart 1891 tot 23 januari 1900
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 14 april 1891 tot 20 maart 1894 (voor het kiesdistrict Hontenisse)
 • lid gemeenteraad van Nijmegen, van september 1894 tot 23 januari 1900

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies (0/4)

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties

lid commissie voor het stichten eener woning met huiskapel voor de pauselijke internuntius te 's-Gravenhage, 1889 (tevens president provinciaal comité in Zeeland)

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activiteiten

als parlementariër
 • Sprak in de Tweede Kamer onder andere bij de behandeling van de begrotingen van Justitie en Buitenlandse Zaken en over financiële aangelegenheden

9.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Behoorde in 1891 niet tot de ondertekenaars van een manifest van 14 conservatief-katholieke Tweede Kamerleden

uit de privésfeer
 • Zijn vader was apotheker, wijnkoper, burgemeester van Grave en lid van Provinciale Staten van Noord-Brabant
 • Zijn broer was lid van Provinciale Staten van Noord-Brabant
 • Hij overleed, na langdurige ziekte, in het huis van zijn broer alwaar hij werd verpleegd

verkiezingen
 • Versloeg in 1888 en 1891 jhr. J.J. Pompe van Meerdervoort (arp) na herstemming
 • Werd in 1894 en 1897 na herstemming verslagen door J.G. van Deinse (lib.)

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.