J.J.G. baron van Voorst tot Voorst

foto J.J.G. baron van Voorst tot Voorst
bron: Fotoarchief Eerste Kamer

Fors gebouwde katholieke generaal, met grote witte knevel, uit een Gelders adellijk geslacht, die in vol ornaat de Eerste Kamer voorzat. Beminnelijke, hoffelijke figuur uit een familie die vele officieren voortbracht. Hijzelf was dat liefst 60 jaar. In 1908 door Zuid-Holland tot senator gekozen en in 1914 door het liberale kabinet-Cort van der Linden tot Eerste Kamervoorzitter benoemd. Vervulde zijn ambt met grote nauwgezetheid en trouw, en ook met een zekere ijdele trots. Leeft in de herinnering ook voort vanwege typische versprekingen. Zo sprak hij eens van 'onze fourier' in plaats van 'onze griffier'. Bleef na zijn aftreden als Kamervoorzitter nog twee jaar 'gewoon' lid.

Algemeene Bond (RKSP), RKSP
in de periode 1908-1931: lid Eerste Kamer, voorzitter Eerste Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen

Jan Joseph Godfried

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Elden (gem. Elst, Gld.), 16 september 1846

overlijdensplaats en -datum
Arnhem, 17 januari 1931

begraafplaats en -datum
Vilsteren (Ov.), 21 januari 1931 (familiegraf Cremers-Van Voorst tot Voorst)

3.

Partij/stroming

partij(en)
RKSP (Roomsch-Katholieke Staatspartij)

4.

Hoofdfuncties/beroepen (3/6)

 • kolonel-commandant, regiment grenadier en jagers, van 1 mei 1904 tot 1 mei 1908
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 27 maart 1908 tot 17 januari 1931 (1908-1923 voor Zuid-Holland)
 • voorzitter Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 12 mei 1914 tot 17 september 1929 (benoemd bij K.B. van 1 mei 1914)

officiersrangen (2/8)
 • generaal-majoor der infanterie titulair, 2 mei 1908
 • luitenant-generaal der infanterie titulair, 1 mei 1914

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Nevenfuncties (2/7)

 • lid College van regenten over de gevangenis en het huis van bewaring te Arnhem
 • baljuw Orde van Malta, afdeling Nederland, vanaf 20 januari 1911

afgeleide functies, presidia etc. (2/6)
 • voorzitter Huishoudelijke Commissie (Eerste Kamer der Staten-Generaal), van 12 mei 1914 tot 17 januari 1931
 • lid Centrale Afdeling (Eerste Kamer der Staten-Generaal), van 18 september 1929 tot 9 juli 1930

comités van aanbeveling, erefuncties etc.
erevoorzitter Koninklijke Nederlandsche Vereeniging van gepensionneerde onderofficieren van het Nederlandse leger

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als parlementariër
 • Sprak in de Eerste Kamer vooral over militaire aangelegenheden

opvallend stemgedrag (0/3)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

8.

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer (3/7)
 • Een zoon huwde met een zus van E.O.J.M. baron van Hövell tot Westerflier, Commissaris van de Koningin
 • Zijn begrafenis werd bijgewoond door prins Hendrik
 • Zijn vader was officier en lid van Gedeputeerde Staten van Gelderland

verkiezingen
 • Werd in 1923 en 1926 gekozen door Groep IV: Zuid-Holland

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

9.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.