H.J.L. (Henk) Vonhoff

foto H.J.L. (Henk) Vonhoff
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Fotoarchief Spaarnestad

Letterlijk en figuurlijk een bestuurlijk zwaargewicht in de VVD. Van huis uit geschiedenisleraar in Amsterdam. Was al op jeugdige leeftijd actief partijlid en liberaal propagandist. In 1967 Tweede Kamerlid (onderwijs- en defensie-woordvoerder) en vier jaar later staatssecretaris van onder meer sport, cultuur en natuurbehoud in het kabinet-Biesheuvel. Overvleugelde in die functie zijn minister (Engels). Goede, welsprekende debater, die met een krachtig stemgeluid overtuigend zijn standpunten naar voren bracht. Na zijn Haagse loopbaan als burgemeester en Commissaris van de Koningin een sterke bestuurder van de stad Utrecht en de provincie Groningen. Tevens buitengewoon hoogleraar, sportbestuurder en geschiedschrijver van zijn partij. Had een zekere voorkeur voor samenwerking met progressieven.

VVD
in de periode 1967-1996: lid Tweede Kamer, staatssecretaris, Commissaris van de Koning(in)

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Personalia

voornamen (roepnaam)
Hendrik Johan Lubert (Henk)

geboorteplaats en -datum
Amsterdam, 22 juni 1931

overlijdensplaats en -datum
Hilversum, 25 juli 2010

2.

Partij/stroming

partij(en)
 • PvdV (Partij van de Vrijheid), vanaf 1946 (aspirant-lid)
 • VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie), vanaf januari 1948

3.

Hoofdfuncties/beroepen

 • leraar geschiedenis, "Tweede Driejarige HBS", Osdorper Scholengemeenschap te Amsterdam, van 1957 tot 1967
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 23 februari 1967 tot 28 juli 1971
 • staatssecretaris van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk (belast met onder meer jeugd, sport, natuurbehoud en cultuur), van 28 juli 1971 tot 23 april 1973 (sinds september 1972 tevens belast met aangelegenheden inzake de directie Maatschappelijke Dienstverlening)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 23 januari 1973 tot 6 september 1974
 • burgemeester van Utrecht, van 16 augustus 1974 tot 16 december 1980
 • Commissaris van de Koningin in Groningen, van 16 december 1980 tot 1 juli 1996
 • bijzonder hoogleraar arbeidsvoorwaardenbeleid (Albeda-leerstoel), Erasmus Universiteit Rotterdam, van 1 september 1995 tot 1 september 2000

takenpakket (bewindspersoon)
 • Was als staatssecretaris belast met 1. jeugdzaken; 2. volksontwikkeling; 3. sport; 4. natuurbehoud; 5. openluchtrecreatie; 6. musea, monumenten en archieven

4.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Nevenfuncties (2/55)

 • formateur college van Gedeputeerde Staten in Flevoland, 2007
 • lid Commissie van Wijzen herindeling Gooi- en Vechtstreek, vanaf oktober 2008

afgeleide functies, presidia etc.
ondervoorzitter vaste commissie voor Onderwijs en Wetenschappen (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 28 juni 1973 tot 6 september 1974

comités van aanbeveling, erefuncties etc.
honorair secretaris International Organisation of Consumer Unions

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als parlementariër
 • Was woordvoerder onderwijs, maatschappelijke aangelegenheden en defensie (personeel) van de VVD-Tweede Kamerfractie. Hield zich ook bezig met mediabeleid en Koninkrijksaangelegenheden.
 • Vroeg in 1971 om een rookverbod in alle leslokalen (ook in het wetenschappelijk onderwijs)

opvallend stemgedrag (0/5)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.


als bewindspersoon (beleidsmatig) (3/4)
 • Diende in 1972 het wetsvoorstel Wet bedreigde uitheemse diersoorten in. De wet werd door zijn opvolger in het Staatsblad gebracht. (11.870)
 • Diende in 1972 het wetsvoorstel Wet op het openbaar bibliotheekwezen in. De wet werd door zijn opvolger in het Staatsblad gebracht. (11.953)
 • Vroeg in 1972 aan de Natuurbeschermingsraad een inventarisatie te maken van natuur- en cultuurwaarden van alle landschappen

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

8.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Was in 1971 kandidaat voor het fractievoorzitterschap van de VVD (als opvolger van Geerstema), maar een meerderheid gaf de voorkeur aan Hans Wiegel.

uit de privésfeer
 • Was reeds als 17-jarige betrokken bij de verkiezingscampagne van de VVD

anekdotes en citaten
 • Om te verklaren waarom hij nooit minister was geweest, gebruikte hij graag het citaat: "Een minister kent slechts twee gelukkige dagen: de dag dat hij wordt benoemd en de dag dat hij afscheid neemt."

verkiezingen
 • Was in 1972 bij de Tweede Kamerverkiezingen nummer 3 op de landelijke VVD-kandidatenlijst en nummer 2 op de kandidatenlijst in de kieskring Amsterdam

niet-aanvaarde politieke functies
 • lid Provinciale Staten van Noord-Holland, 1974 (vanwege benoeming tot burgemeester van Utrecht)
 • minister van Defensie, juli 1986 (geweigerd)

9.

Publicaties van/over

literatuur/documentatie
 • "Vonhoff: ijdel, eigenwijs en zeer welsprekend", De Volkskrant, 27 juli 2010
 • Teun Lagas, "Vonhoff kreeg VVD'ers stil", Trouw, 28 juli 2010
 • F. Korthals Altes, "Overtuigd liberaal, overtuigend redenaar en bestuurder. Henk Vonhoff (1931-2010)", in: Parlementair Jaarboek 2010, 159
 • F. van der Molen, "Wie is Wie in de Tweede Kamer?" (1970)
 • D. Slijkerman, "Hendrik Johan Lubert Vonhoff", in: Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 2014
 • D. Slijkerman, "Liberaal zwaargewicht. Henk Vonhoff (1931-2010)" (2018)

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.