H.J.L. (Henk) Vonhoff

foto H.J.L. (Henk) Vonhoffvergrootglas

Letterlijk en figuurlijk een bestuurlijk zwaargewicht in de VVD. Van huis uit geschiedenisleraar in Amsterdam. Was al op jeugdige leeftijd actief partijlid en liberaal propagandist. In 1967 Tweede Kamerlid (onderwijs- en defensie-woordvoerder) en vier jaar later staatssecretaris van onder meer sport, cultuur en natuurbehoud in het kabinet-Biesheuvel . Overvleugelde in die functie zijn minister (Engels ). Goede, welsprekende debater, die met een krachtig stemgeluid overtuigend zijn standpunten naar voren bracht. Na zijn Haagse loopbaan als burgemeester en Commissaris van de Koningin een sterke bestuurder van de stad Utrecht en de provincie Groningen. Tevens buitengewoon hoogleraar, sportbestuurder en geschiedschrijver van zijn partij. Had een zekere voorkeur voor samenwerking met progressieven.

VVD
in de periode 1967-1996: lid Tweede Kamer, staatssecretaris, Commissaris van de Koning(in)

Voornamen (roepnaam)

Hendrik Johan Lubert (Henk)

Personalia

geboorteplaats en -datum
Amsterdam, 22 juni 1931

overlijdensplaats en -datum
Hilversum, 25 juli 2010

Hoofdfuncties/beroepen (5/7)

 • bijzonder hoogleraar arbeidsvoorwaardenbeleid (Albeda-leerstoel), Erasmus Universiteit Rotterdam, van 1995 tot 2000
 • Commissaris van de Koningin in Groningen, van 16 december 1980 tot 1 juli 1996
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 23 januari 1973 tot 6 september 1974
 • staatssecretaris van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk (belast met onder meer jeugd, sport, natuurbehoud en cultuur), van 28 juli 1971 tot 23 april 1973 (sinds september 1972 tevens belast met aangelegenheden inzake de directie Maatschappelijke Dienstverlening)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 23 februari 1967 tot 28 juli 1971

takenpakket (bewindspersoon)
 • Was als staatssecretaris belast met 1. jeugdzaken; 2. volksontwikkeling; 3. sport; 4. natuurbehoud; 5. openluchtrecreatie; 6. musea, monumenten en archieven

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

Partijpolitieke functies (0/8)

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

Nevenfuncties (2/55)

 • lid Commissie van Wijzen herindeling Gooi- en Vechtstreek, vanaf oktober 2008
 • formateur college van Gedeputeerde Staten in Flevoland, 2007

afgeleide functies, presidia etc.
ondervoorzitter vaste commissie voor Onderwijs en Wetenschappen (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 28 juni 1973 tot 6 september 1974

comités van aanbeveling, erefuncties etc.
honorair secretaris International Organisation of Consumer Unions

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

Activiteiten

als parlementariër
 • Was woordvoerder onderwijs, maatschappelijke aangelegenheden en defensie (personeel) van de VVD-Tweede Kamerfractie. Hield zich ook bezig met mediabeleid en Koninkrijksaangelegenheden.
 • Vroeg in 1971 om een rookverbod in alle leslokalen (ook in het wetenschappelijk onderwijs)

opvallend stemgedrag (0/3)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.


als bewindspersoon (beleidsmatig) (2/5)
 • Vroeg in 1972 aan de Natuurbeschermingsraad een inventarisatie te maken van natuur- en cultuurwaarden van alle landschappen
 • Bracht in 1972 het Meerjarenplan voor het rijksbeleid op het gebied van openluchtrecreatie voor de jaren 1972 t/m 1976 uit (12.040 )

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer
 • Was reeds als 17-jarige betrokken bij de verkiezingscampagne van de VVD
 • Zijn vader was belastingambtenaar, accountant en belastingconsulent

anekdotes en citaten
 • Om te verklaren waarom hij nooit minister was geweest, gebruikte hij graag het citaat: "Een minister kent slechts twee gelukkige dagen: de dag dat hij wordt benoemd en de dag dat hij afscheid neemt."

niet-aanvaarde politieke functies
 • minister van Defensie, juli 1986 (geweigerd)

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.