E.A. (Evert) Vermeer

foto E.A. (Evert) Vermeer
bron: IISG

Voorman van de PvdA in de jaren vijftig. Volgde in 1955 Koos Vorrink op als partijvoorzitter. In de oorlog actief in de illegaliteit. Was als Tweede Kamerlid een strijdbaar woordvoerder op het gebied van de defensie. Uitstekend spreker die als Kamerlid zo zorgvuldig formuleerde, dat de stenografen niets hoefden te schaven aan zijn stenogrammen. Overleed betrekkelijk jong. De PvdA eerde hem in een stichting die zich met de problematiek van de Derde Wereld bezighield.

SDAP, PvdA
in de periode 1946-1960: lid Tweede Kamer, partijvoorzitter

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen (roepnaam)

Evert Aart (Evert)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Nijmegen, 20 november 1910

overlijdensplaats en -datum
Naarden, 30 mei 1960

begraafplaats en -datum
Driehuis-Westerveld, 3 juni 1960 (crematie)

3.

Partij/stroming

partij(en)
 • SDAP (Sociaal-Democratische Arbeiderspartij), tot 9 februari 1946
 • PvdA (Partij van de Arbeid), vanaf 9 februari 1946

4.

Hoofdfuncties/beroepen (3/10)

 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 10 januari 1946 tot 30 mei 1960
 • lid gemeenteraad van Naarden, van 2 september 1946 tot 30 mei 1960
 • voorzitter PvdA, van 23 februari 1955 tot 30 mei 1960

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties (2/12)

 • lid hoofdbestuur Nederlandse Raad van de Europese Beweging
 • voorzitter voetbalvereniging "Naarden"

afgeleide functies, presidia etc.
 • ondervoorzitter vaste commissie voor Oorlog en Marine (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van september 1954 tot 30 mei 1960
 • lid commissie Onderzoek (defensie)materieel aanschaffingsbeleid (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 3 juni 1958 tot 30 mei 1960

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activiteiten

als parlementariër (2/5)
 • Interpelleerde op 20 december 1954 minister Staf over het liftverbod voor militairen
 • Een door hem in 1958 tijdens de interpellatie-Ritmeester ingediende (en aangenomen) motie leidde tot een parlementair onderzoek naar misstanden (de 'helmenaffaire') bij de Directie Materieel van de Landmacht

opvallend stemgedrag (0/2)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

9.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Behoorde in 1947/1948 tot de zgn. Nova Zembla-groep die zich verzette tegen militair optreden jegens de Republiek Indonesië
 • Behoorde in december 1948 tot de zes leden die in de PvdA-fractie tegen het besluit tot een tweede politionele actie in Indonesië stemde
 • De voor hem door de PvdA georganiseerde herdenkingsbijeenkomst in het Amsterdamse Concertgebouw werd door de VARA-radio rechtstreeks uitgezonden

uit de privésfeer (3/5)
 • Was actief in het verzet; lid van de Christofoor-groep
 • Was bevriend met prins Bernhard en woonde Bilderberg-conferenties bij
 • Was vanaf maart tot 1 augustus 1959 afwezig vanwege een rustkuur en was vanaf 16 april 1960 uitgeschakeld door ziekte

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.