Mr. M. (Martina) Tjeenk Willink

foto Mr. M. (Martina) Tjeenk Willink
bron: Fotoarchief Eerste Kamer

Sociaaldemocrate in de Eerste Kamer; door voorzitter Jonkman een leeuwin genoemd die als enige vrouw 49 man te sterk was. Was afkomstig uit en zeer ingevoerd in het maatschappelijk werk en op dat gebied een autoriteit. Wist zich daardoor goed staande te houden in de Senaat als enige vrouw te midden van overwegende oudere heren. Gold als socialistische tegenspeelster van Marga Klompé. Hield zich ook bezig met justitie. Bevriend met koningin Juliana. Sprak niet zo vaak, maar hield wel altijd goede betogen, met daarin de nodige humor.

PvdA
in de periode 1946-1969: lid Eerste Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornaam (roepnaam)

Martina (Martina)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Batavia (Ned.-Indië), 5 juni 1905

overlijdensplaats en -datum
Lochem, 27 februari 1992

3.

Partij/stroming

partij(en)
PvdA (Partij van de Arbeid)

4.

Hoofdfuncties/beroepen (3/8)

 • secretaris-generaal Raad van Beheer, Nederlands Volksherstel, van 29 augustus 1945 tot 1948
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 23 juli 1946 tot 16 september 1969
 • algemeen secretaris en hoofd bureau, Nederlandse Vereniging voor Maatschappelijk Werk (1957: Nationale Raad voor Maatschappelijk Werk resp. Welzijn), van 25 november 1946 tot 1 november 1966

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Nevenfuncties (2/6)

 • lid-deskundige Commissie Vraagstukken Subsidiëring Maatschappelijk Werk, vanaf 1956
 • lid commissie buitenlandse pleegkinderen (commissie-Van Gilse), vanaf december 1967

afgeleide functies, presidia etc.
 • lid Centrale Afdeling (Eerste Kamer der Staten-Generaal), van 18 september 1956 tot 24 april 1957
 • voorzitter commissie van voorbereiding voor de begroting van Maatschappelijk Werk 1958 (Eerste Kamer der Staten-Generaal)

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als parlementariër
 • Was woordvoerster sociale zaken, justitie en maatschappelijk werk van de PvdA-Eerste Kamerfractie. Voerde in 1947 het woord bij de behandeling van de ontwerp-Noodwet ouderdomsvoorziening.

opvallend stemgedrag (0/4)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

8.

Wetenswaardigheden

algemeen (3/4)
 • Zij had tijdens het kabinet-Drees III zo'n grote kennisvoorsprong op minister Van Thiel van Maatschappelijk Werk, dat zij wel als 'tegenminister' werd aangeduid
 • Werd in 1956 gepolst als minister van Maatschappelijk Werk
 • Trachtte tevergeefs te bemiddelen in de zogenaamde Greet Hofmansaffaire (1956)

uit de privésfeer
 • Begeleidde namens de VVSL (Vereniging voor Vrouwelijke Studenten in Leiden) prinses Juliana tijdens haar studie (1927)
 • Bereidde met Marga Klompé Volksherstel Gelderland voor in Apeldoorn
 • Bevriend met (prinses) Koningin Juliana en Marga Klompé

verkiezingen
 • Werd in 1946, 1948, 1952, 1955, 1956 en 1963 gekozen door Groep III: Noord-Holland en Friesland

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

9.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.