J. van Swieten

foto J. van Swieten
bron: Collectie-Van Eck (Nationaal Archief)

Liberale generaal die twee jaar voor Amsterdam in de Tweede Kamer zat. Speelde een belangrijke rol als officier in Nederlands-Indië en leidde expedities op Java. Keerde in 1862 terug naar Nederland, en was enige tijd politiek actief. In 1873 werd hij benoemd tot opperbevelhebber van een expeditie op Java. Wist toen de Kraton te heroveren. Kreeg in 1874 het Grootkruis der Militaire Willemsorde.

'pragmatisch' liberaal
in de periode 1864-1888: lid Tweede Kamer, staatsraad in buitengewone dienst

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornaam

Jan

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Mainz (Dld.), 28 mei 1807 (toen een door de Fransen bezette stadsrepubliek)

overlijdensplaats en -datum
's-Gravenhage, 9 september 1888

3.

Partij/stroming

stroming(en)
liberaal (werd tot de jong-liberalen gerekend)

4.

Hoofdfuncties/beroepen (3/16)

 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 19 september 1864 tot 1 oktober 1866 (voor het kiesdistrict Amsterdam)
 • regeringscommissaris en opperbevelhebber te Nederlands-Indië, van 1873 tot 1874 (tweede Atjeh-expeditie)
 • gepensioneerd als militair, 1874

officiersrangen (2/8)
 • generaal-majoor der infanterie, van 1853 tot 1858
 • luitenant-generaal der infanterie, van 1858 tot 9 september 1888 (vanaf 1862 op non-actief)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Nevenfuncties (2/5)

 • voorzitter Indisch Genootschap, van 1867 tot 1872
 • lid Kapittel der Militaire Willemsorde, omstreeks 1872

comités van aanbeveling, erefuncties etc.
 • erelid Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, omstreeks 1882
 • erelid Vereeniging tot bevordering der geneeskundige wetenschappen in Nederlandsch-Indië, omstreeks 1882

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als parlementariër
 • Hield zich in de Tweede Kamer bezig met defensie en Indische aangelegenheden
 • Stemde in 1866 vóór de motie-Keuchenius, waarin afkeuring werd uitgesproken over het vertrek van minister Mijer vanwege diens benoeming tot Gouverneur-Generaal

8.

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer
 • Vertrok in 1827 met de "Expeditionaire Afdeeling" naar Nederlandsch-Indië en vocht daar in de Java-oorlog
 • Diende in 1830-1835 bij de Nederlandse troepen in België
 • Zijn vader was luitenant-kolonel bij de generale staf en adjudant in het zesde Groot Militair Commando

verkiezingen
 • Werd in 1864 na herstemming samen met C. van Heukelom gekozen. Versloeg J. Heemskerk Azn. en J.J.A. Santhagens
 • Werd in 1866 bij de algemene verkiezingen na herstemming verslagen. Gekozen werden de conservatieven J.J. Rochussen, H.A. Insinger en M.J. Pijnappel.

9.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.