E.C. baron Sweerts de Landas Wyborgh

foto E.C. baron Sweerts de Landas Wyborgh
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Fotoarchief Eerste Kamer

Voorname, maar minzame baron, die na een Indische ambtelijke loopbaan waarin hij het lidmaatschap van de Raad van Nederlands-Indië bekleedde burgemeester werd van Arnhem en daarna van Den Haag. Werd in laatstgenoemde functie benoemd door Kuyper. Sprak enigszins ironisch vaak raadsleden toe als 'mijn vriend' (mijn vriend Ter Laan). Het kabinet-Heemskerk benoemde hem in 1911 tot Commissaris van de Koningin in Zuid-Holland. De liberaal De Beaufort verdacht hem ervan dat hij alleen vanwege opportunistische redenen antirevolutionair was geworden; hij stond daarvoor bekend als liberaal. Was voor de ARP korte tijd Eerste Kamerlid.

ARP
in de periode 1911-1928: lid Eerste Kamer, Commissaris van de Koning(in), burgemeester van 's-Gravenhage

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Personalia

voornamen (roepnaam)
Emile Claude

geboorteplaats en -datum
Nijmegen, 5 mei 1852

overlijdensplaats en -datum
's-Gravenhage, 3 januari 1928

2.

Partij/stroming

partij(en)
ARP (Anti-Revolutionaire Partij)

3.

Hoofdfuncties/beroepen (8/9)

 • gouvernementssecretaris, Algemeene Secretarie van het Gouvernement te Buitenzorg (Ned.-Indië), van 1 augustus 1887 tot 1 mei 1891
 • algemeen secretaris, Algemene Secretarie van het Gouvernement te Buitenzorg (Ned.-Indië), van 1 mei 1891 tot 1 september 1895
 • lid Raad van Nederlandsch-Indië, van 1 september 1895 tot 1 maart 1897 (benoemd 22 augustus 1895)
 • verlof, van mei 1897 tot 1 oktober 1899
 • burgemeester van Arnhem, van 1 oktober 1899 tot 15 juli 1904 (benoemd bij K.B. van 20 september 1899)
 • burgemeester van 's-Gravenhage, van 15 juli 1904 tot 1 mei 1911 (benoemd bij K.B. van 9 juni 1904)
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 27 december 1910 tot 19 april 1911 (voor Zuid-Holland)
 • Commissaris van de Koningin in Zuid-Holland, van 1 mei 1911 tot 3 januari 1928 (benoemd bij K.B. van 18 april 1911)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Nevenfuncties (2/3)

 • lid College van Curatoren Nederlandsch-Indische Bestuursacademie, vanaf 12 juni 1909 (nog in 1920)
 • lid College van Curatoren Rijksuniversiteit Leiden, van 10 mei 1911 tot 3 januari 1928

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

5.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

6.

Activiteiten

als parlementariër
 • Sprak in de Eerste Kamer bij de behandeling van de Indische begroting voor 1991 en bij de behandeling van de begroting van Koloniën 1911

7.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Werd in 1911 in diverse dagbladen genoemd als opvolger van J.E.N. baron Schimmelpenninck van der Oye als voorzitter van de Eerste Kamer

verkiezingen
 • Versloeg in 1910 bij een tussentijdse verkiezing van een Eerste Kamerlid in Provinciale Staten van Zuid-Holland met 47 tegen 22 stemmen A. Plate (lib.)

8.

Publicaties van/over

literatuur/documentatie
 • "Het Vaderland", 3 januari 1928
 • "N.R.C.", 3 januari 1928
 • Wie is dat? 1902

9.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Uitgebreide versie

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.