E.C. baron Sweerts de Landas Wyborgh

foto E.C. baron Sweerts de Landas Wyborgh
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Fotoarchief Eerste Kamer

Voorname, maar minzame baron, die na een Indische ambtelijke loopbaan waarin hij het lidmaatschap van de Raad van Nederlands-Indië bekleedde burgemeester werd van Arnhem en daarna van Den Haag. Werd in laatstgenoemde functie benoemd door Kuyper. Sprak enigszins ironisch vaak raadsleden toe als 'mijn vriend' (mijn vriend Ter Laan). Het kabinet-Heemskerk benoemde hem in 1911 tot Commissaris van de Koningin in Zuid-Holland. De liberaal De Beaufort verdacht hem ervan dat hij alleen vanwege opportunistische redenen antirevolutionair was geworden; hij stond daarvoor bekend als liberaal. Was voor de ARP korte tijd Eerste Kamerlid.

ARP
in de periode 1911-1928: lid Eerste Kamer, Commissaris van de Koning(in), burgemeester van 's-Gravenhage

Inhoudsopgave van deze pagina:


  1. Personalia
  2. Partij/stroming
  3. Hoofdfuncties/beroepen
  4. Partijpolitieke functies
  5. Nevenfuncties
  6. Opleiding
  7. Activiteiten
  8. Wetenswaardigheden
  9. Uitgebreide versie

1.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden.

De Stichting PDC beheert dit biografisch archief zonder publieke middelen. Die situatie is niet langer houdbaar. Zonder externe financiering zullen Parlement.com, het biografisch archief en Europa-Nu.nl verdwijnen. Zie deze column voor meer achtergrondinformatie.

Om die reden zijn alle biografieën nu in beperkte vorm weergegeven. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.