A. Staalman

foto A. Staalman
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)

Amsterdammer die actief was in de vakbond van horeca-ondernemers. Kwam als vertegenwoordiger van de Middenstandspartij in de Tweede Kamer en stapte later over naar de Vrijheidsbond. In 1922 namens die partij gekozen via een afzonderlijke lijst. Bedankte in maart 1929 voor de Vrijheidsbond en was daarna medeoprichter en voorzitter van de Middenpartij voor Stad en Land.

M.P. (Middenstandspartij), Neutrale fractie, Vrijheidsbond, fractie-Staalman (ex-VB)
in de periode 1918-1929: lid Tweede Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Personalia

voornamen (roepnaam)
Abraham

geboorteplaats en -datum
Den Helder, 22 september 1871

overlijdensplaats en -datum
Amsterdam, 4 november 1935

2.

Partij/stroming

partij(en)
 • Middenstandspartij, van 1918 tot april 1921
 • Liberale Staatspartij "De Vrijheidsbond", van 16 april 1921 tot 14 maart 1929
 • Middenpartij voor Stad en Land, vanaf 1929

lid tussentijds gevormde fractie(s)
 • Neutrale Fractie, van 27 september 1918 tot 16 april 1921
 • fractie-Staalman, van 14 maart 1929 tot 17 september 1929

3.

Hoofdfuncties/beroepen (5/8)

 • secretaris hoofdbestuur Nederlandsche Bond van koffiehuis-, restauranthouders en slijters, van 1913 tot 1935
 • directeur Centrale Credietbank voor Horecahouders, vanaf 1915
 • directeur N.V. Nederlandsche Koolzuurhandel, tot 1935
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 17 september 1918 tot 17 september 1929
 • directeur adviesbureau van de Nederlandsche Bond van koffiehuis- en restauranthouders en slijters, omstreeks 1918

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Nevenfuncties (2/4)

 • lid Kamer van Koophandel en Fabrieken te Amsterdam, tot 1926
 • redacteur "Ons Belang", orgaan van de Horecabond

comités van aanbeveling, erefuncties etc.
lid erecomité Internationale Radio-Tentoonstelling Amsterdam, 1926

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als parlementariër
 • Sprak in de Tweede Kamer met name over handelsaangelegenheden, financiën, woningbouw, justitie en gemeentefinanciën
 • Interpelleerde in 1922 minister De Geer over de werking van de Tabakswet
 • Diende in 1924 een initiatiefvoorstel in tot afschaffing van de zomertijd. Dit voorstel werd later ingetrokken.

opvallend stemgedrag (0/1)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

8.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Deskundige op het gebied van de drankwetgeving. IJveraar voor handhaving van de zomertijd en bestrijder van de weeldebelasting en van belasting op alcoholhoudende dranken
 • Bedankte vóór de verkiezingen van 1929 als lid van de Vrijheidsbond, omdat hij geen genoegen nam met de hem toebedeelde derde plaats op de Amsterdamse lijst van de Vrijheidsbond.

uit de privésfeer
 • Zijn schoonvader was arts

verkiezingen
 • Werd in 1925 herkozen hoewel er 900 stemmen meer op Henri ter Hall waren uitgebracht, met wie hij een aparte (liberale) lijst vormde. Hij stond echter in 12 en Ter Hall slechts in 6 kieskringen als nummer één op die lijst.

9.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Uitgebreide versie

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.