Tweede Kamerfractie Abr. Staalman

De Amsterdamse liberaal Abraham Staalman verliet op 14 maart 1929 de fractie van de Vrijheidsbond uit onvrede over de hem toebedeelde plaats op de kandidatenlijst 1929. De 'eenmansfractie' bestond tot de 17 september 1929.

Hij sloot zich aan bij de Middenpartij voor Stad en Lande.


Meer over


Bent u als journalist of wetenschapper op zoek naar statistische gegevens over personen uit het biografisch archief, bijvoorbeeld gemiddelde leeftijd, ervaring, herkomst, beroep, m/v of zittingsduur? De redactie van PDC kan deze gegevens onder voorwaarden beschikbaar stellen voor wetenschappelijk onderzoek en journalistieke publicaties. Neem voor meer informatie contact op.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.