Mr.dr. J.H.W.Q. ter Spill

foto Mr.dr. J.H.W.Q. ter Spill
bron: Onze Afgevaardigden

Deftige Haagse advocaat uit een gegoede, oorspronkelijk Groningse familie, die vijf jaar Tweede Kamerlid voor de Vrij-Liberalen was. Werd in 1913 in het district Utrecht I gekozen. In de Kamer nam hij als onderwijswoordvoerder deel aan de debatten over herziening van het Grondwettelijk onderwijsartikel.

Vrij-Liberalen
in de periode 1913-1918: lid Tweede Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen

Johan Hugo Wicher Quirijn

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Sint Anna, bij Hatert (gem. Nijmegen, Gld.), 7 februari 1874

overlijdensplaats en -datum
's-Gravenhage, 21 februari 1946

3.

Partij/stroming

partij(en)
  • Bond van Vrije Liberalen, van 23 juni 1906 tot april 1921
  • Liberale Staatspartij "De Vrijheidsbond", vanaf april 1921

4.

Hoofdfuncties/beroepen

  • politiek redacteur "De Nieuwe Courant", van 1891 tot 1909
  • advocaat en procureur te 's-Gravenhage, vanaf 1903
  • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 16 september 1913 tot 17 september 1918 (voor het kiesdistrict Utrecht I)

5.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties

lid commissie toekomstige organisatie militaire geneeskundige dienst, vanaf juli 1916

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activiteiten

als parlementariër
  • Sprak in de Tweede Kamer onder meer over justitiële en financiële zaken en onderwijsaangelegenheden

9.

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer
Werd in oktober 1916 door de rechtbank in Den Haag tot f 100 of 5 dagen hechtenis veroordeeld wegens belediging van Carl Gosch. Hij had onder diens naambordje aan de woning het woord 'Mof' geschreven.

verkiezingen (3/4)
  • Versloeg in 1913 in het district Utrecht I na herstemming W.C. baron Röell (chu)
  • Versloeg in 1917 A.R. de Jong (csp) en H.C. Muller (comité anti-grondwetsherziening)
  • Was in 1918 nummer zes op de kandidatenlijst van de Vrije Liberalen en werd niet herkozen

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.