Mr. B.W.A.E. baron Sloet tot Oldhuis

foto Mr. B.W.A.E. baron Sloet tot Oldhuisvergrootglas

Liberale econoom uit Zwolle, die in 1841 het Tijdschrift voor Staathuishoudkunde en Statistiek oprichtte. Schreef daarin vele artikelen, waarin hij onder meer pleitte voor vrijhandel en vermindering van belastingen. Was al op zijn vierentwintigste burgemeester van Hengelo, en daarna rechtbankpresident, Statenlid en raadslid in Zwolle. Maakte als buitengewoon lid deel uit van de Dubbele Kamer in 1840 en 1848 en steunde hervormingsvoorstellen. Zijn pogingen om via het recht van initiatief de tienden afkoopbaar te stellen, mislukten.

liberaal, Thorbeckiaan
in de periode 1840-1860: buitengewoon lid Tweede Kamer, lid Tweede Kamer

voornamen

Bartholomeus Willem Anne Elise

personalia

geboorteplaats en -datum
Voorst (Gld.), 12 oktober 1807

overlijdensplaats en -datum
Zwolle, 16 juni 1884

levensbeschouwing
Nederlands Hervormd

partij/stroming

stroming(en)
liberaal (Thorbeckiaan)

hoofdfuncties en beroepen

 • landeigenaar
 • burgemeester en gemeentesecertaris van Hengelo (Ov.), van 1 mei 1832 tot 1 oktober 1838
 • rechter Arrondissementsrechtbank te Zwolle, van 1 oktober 1838 tot 1 februari 1843
 • buitengewoon lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 5 augustus 1840 tot 5 september 1840 (voor Overijssel)
 • lid stedelijke raad van Zwolle
 • president Arrondissementsrechtbank te Zwolle, van 1 februari 1843 tot 15 mei 1877
 • lid Provinciale Staten van Overijssel, van 4 juli 1848 tot 18 september 1848 (voor de steden, Zwolle)
 • buitengewoon lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 18 september 1848 tot 7 oktober 1848 (voor Overijssel)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 13 februari 1849 tot 20 augustus 1850 (voor het kiesdistrict Zwolle)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 7 oktober 1850 tot 26 april 1853 (voor het kiesdistrict Zwolle)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 14 juni 1853 tot 15 september 1860 (voor het kiesdistrict Zwolle)

nevenfuncties

 • redacteur "Tijdschrift voor Staathuishoudkunde en Statistiek", van 1841 tot 1875 (oprichter)
 • president van landbouwcongressen in 1846 en 1847
 • lid Raad van Toezicht Maatschappij tot Bevordering van Landbouw en Landontginning in Nederland, omstreeks 1857
 • lid commissie totstandkoming spoorwegnet (Spoorwegcommissie), van 18 augustus 1860 tot 1 augustus 1863 (commissie ingesteld bij K.B. van 24-08-1860)
 • kerkvoogd

opleiding

voortgezet onderwijs
 • ontving lessen in geschiedenis en natuurkunde te Zutphen
 • volgde lessen aan het Instituut "Van Kinsbergen" te Elburg

academische studie
 • Romeins en hedendaags recht (gepromoveerd op dissertatie), Hogeschool te Utrecht, van 16 juni 1824 tot 23 juni 1830

activiteiten

als parlementariër
 • Behoorde in 1840 tot de 15 leden die vóór een amendement op het Adres van Antwoord stemde om te verklaren dat de Grondwet plechtanker van Neêrlands vrijheid en volksgeluk 'moet zijn' in plaats van dat het dat 'is'
 • Stemde bij de Grondwetsherziening van 1840 met elf anderen tegen de wijzigingen ten aanzien van de inhuldiging van de koning en over de Raad van State. Stemde tevens tegen de wijziging van de bepalingen over de Staten-Generaal.
 • Voerde in 1848 als lid van de Dubbele Kamer het woord bij de algemene beschouwingen over de Grondwetsherziening en bij de behandeling van hoofdstuk II (de Koning)
 • Stemde in 1848 bij de tweede lezing van de Grondwetsherziening tegen de hoofdstukken II (de Koning), III (Staten-Generaal), VIII (Defensie) en X (Onderwijs en Armbestuur). Keerde zich onder meer tegen handhaving van de Eerste Kamer en tegen de dienstplicht.
 • Sprak veelvuldig in de Tweede Kamer, onder meer over financiën, Indië, handel, landbouw en onderwijs
 • Stemde in 1860 vóór de ontwerp-Wet aanleg van spoorwegen voor rekening van de staat
 • Twee initiatiefvoorstellen van hem over de afkoop van de Tienden werden door de Eerste Kamer verworpen

wetenswaardigheden

uit de privésfeer
 • Nam in 1831 deel aan de Tiendaagse Veldtocht
 • Begon op dezelfde dag als zijn broer zijn studie in Utrecht
 • Initiator landhuishoudkundig congressen in 1846 en 1847
 • Een zus van zijn eerste echtgenote was gehuwd met R.F.C. Bentinck van Schoonheten, lid Notabelenvergadering
 • Een zus van zijn tweede echtgenote was gehuwd met H.J. Engelkens, Eerste Kamerlid
 • Zijn vader was districtscommissaris van de Veluwe en lid van Provinciale Staten van Gelderland

verkiezingen
 • Werd in 1848 in de eerste ronde met groot verschil gekozen
 • Versloeg in 1850 in de eerste ronde onder anderen B.P.G. van Diggelen (lib.), G. Groen van Prinsterer (a.r.) en Æ. baron Mackay (a.r.)
 • Versloeg in 1853 W.L.F.Ch. ridder van Rappard (cons.) na herstemming
 • Versloeg in 1856 G. Groen van Prinsterer (a.r.)

ridderorden
Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw, 1849

hobby's
dichten en schrijven

publicaties/bronnen

publicaties
 • "Antigonus, de Makkabeër, of De togt naar den tempel" (treurspel, 1830)
 • "Animadversiones nonnullas de natura civitatis" (dissertatie, 1830)
 • "Herfstdraden" (1873)
 • "Winteravondrood" (1876)

literatuur/documentatie
 • W. Coster, "Baron op klompen. Mr. B.W.A.E. baron Sloet tot Oldhuis (1807-1884): aan de hefboom tot welvaart" (2008)
 • Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek, deel II, 1325

Biografisch Woordenboek(en)
biografie opgenomen in het Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek

publicaties over en van letterkundigen
gegevens uit de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren

familie/gezin

huwelijk/samenlevingsvorm
 • gehuwd te Utrecht, 15 november 1833 (echtgenote overleden 27 maart 1844)
 • gehuwd (tweede huwelijk) te Groningen, 30 mei 1849

echtgeno(o)t(e)/partner
W.H. Arntzenius, Wilhelmina Hendrika

2e echtgeno(o)t(e)/partner
A.M. Spandaw, Alida Maria

kinderen
kinderen (in ieder geval 2 zonen uit eerste huwelijk)

vader
J.A.J. baron Sloet van Oldhuis, Jan Adriaan Joost

geboorteplaats en/of -datum
Zutphen, 19 oktober 1783

moeder
J.J.S Visscher, Johanna Jacoba Sara

geboorteplaats en/of -datum
Utrecht, 4 augustus 1783

familierelaties

Bovenstaande gegevens zijn ontleend aan het biografisch archief van het Parlementair Documentatiecentrum (PDC) van de Universiteit Leiden en betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was.
Aanvullingen en gemotiveerde correcties ontvangt PDC graag. U kunt hiervoor de "reageer-keuze" aan de rechterzijde van deze pagina gebruiken of uw aanvullingen per post sturen naar PDC, antwoordnummer 10801, 2501 BW Den Haag of per email aan info@biografieen.com.