Mr. J.J. Slicher van Domburg

Zeeuws Kamerlid uit een voorname Middelburgse familie en sinds 1837 ambachtsheer van Domburg. Werd nog onder het 'ancien regime' als gematigd liberaal door de Staten van Zeeland tot Tweede Kamerlid gekozen en bleef dat ook na de Grondwetsherziening van 1848. Typische behartiger van regionale belangen.

moderaat of gematigd liberaal, 'pragmatisch' liberaal
in de periode 1848-1862: lid Tweede Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen

Jan Jacob

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Middelburg, 18 december 1802

doopplaats en -datum
Middelburg, 1 maart 1803

overlijdensplaats en -datum
's-Gravenhage, 25 april 1880

3.

Partij/stroming

stroming(en)
'pragmatisch' liberaal' (conservatief op koloniaal gebied)

4.

Hoofdfuncties/beroepen (5/7)

 • lid stedelijke raad van Middelburg, van 1832 tot 1837
 • lid Provinciale Staten van Zeeland, van 4 juli 1837 tot 4 oktober 1848 (voor de landelijke stand, district Middelburg)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 5 oktober 1848 tot 20 augustus 1850 (1848-1849 voor Zeeland, 1849-1850 voor het kiesdistrict Middelburg)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 7 oktober 1850 tot 26 april 1853 (voor het kiesdistrict Middelburg)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 14 juni 1853 tot 15 september 1862 (voor het kiesdistrict Middelburg)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Nevenfuncties (2/4)

 • plaatsvervangend lid Militieraad in Zeeland, vanaf januari 1842
 • plaatsvervangend lid Centrale Directie van Walcheren, tot 1 januari 1853

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als parlementariër (2/5)
 • Behoorde in 1861 tot de 20 leden die tegen de begroting van Koloniën van de liberale minister Loudon stemden
 • Behoorde in 1861 tot de meerderheid die vóór een amendement-Ter Bruggen Hugenholtz stemde over het halveren van de begroting voor Onvoorziene Uitgaven

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

8.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Werd in 1848 tot Tweede Kamerlid gekozen, nadat twee anderen, jhr. P. Damas van Citters en P. van den Broecke, na hun verkiezing te kennen hadden gegeven de benoeming niet aan te nemen. Een derde, jhr. Van Teijlingen, trok zich bij de derde stemming terug.

uit de privésfeer
 • Was in 1837 medeoprichter van het badpaviljoen te Domburg
 • Zijn vader was oficier, magazijnmeester en later burgemeester van Middelburg

verkiezingen (3/6)
 • Werd in 1854 met bijna 80 procent van de stemmen gekozen. Versloeg P.J. Bachiene.
 • Versloeg in 1858 B.P.G. van Diggelen
 • Was in 1862 geen kandidaat meer

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

9.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.