Mr. G. Schot

foto Mr. G. Schot
bron: Fotoarchief Eerste Kamer

Fries Eerste Kamerlid in het midden van de negentiende eeuw, dat tot de notabelen van Franeker behoorde. Vervulde in zijn woonplaats diverse bestuurlijke functies en was daar tevens advocaat, gemeenteontvanger, notaris en wethouder. Kwam in de Eerste Kamer op voor de Friese belangen.

liberaal
in de periode 1865-1881: lid Eerste Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornaam

Gijsbertus

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Dokkum, 21 juni 1810

overlijdensplaats en -datum
Franeker, 4 februari 1889

3.

Hoofdfuncties/beroepen (3/9)

  • wethouder van Franeker, van 17 oktober 1851 tot november 1884
  • lid Provinciale Staten van Friesland, van 3 februari 1853 tot september 1865 (voor het kiesdistrict Franeker)
  • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 18 september 1865 tot 19 september 1881 (voor Friesland)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Nevenfuncties (2/10)

  • directeur Nutsspaarbank
  • gedeputeerde waterschap "Vijf delen zeedijk en binnendijks", omstreeks 1865

afgeleide functies, presidia etc.
lid Centrale Afdeling (Eerste Kamer der Staten-Generaal), van juli 1881 tot september 1881

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

5.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

6.

Activiteiten

als parlementariër
  • Sprak in de Eerste Kamer onder meer over de aanpak van de runderpest, problemen met betrekking tot Friesland, spoorwegen, de belastinghervorming, defensie en het plaatsen van een gerechtshof te Leeuwarden
  • Stemde in 1870 vóór het wetsvoorstel tot afschaffing van de doodstraf

7.

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer
  • Zijn vader was arts
  • Familieleden in de stedelijke raad van Franeker waren zijn schoonvader Jelle Banga, zijn grootvader A. Telting en O. Feikema

verkiezingen
  • Versloeg in 1865 in de Staten van Friesland jhr. T.A.M.A. van Andringa de Kempenaer (cons.). Hij kreeg 30 stemmen, tegen 13 voor Van Andringa.

8.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

9.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.