Dr. Th.E.E. (Theo) van Schaik

foto Dr. Th.E.E. (Theo) van Schaik
bron: Beeldbank Nationaal Archief

Justitie-woordvoerder in de KVP-Tweede Kamerfractie. Was voor hij in februari 1967 in de Kamer kwam advocaat en juridisch adviseur van de katholieke vakbond. Stemde tijdens het kabinet-De Jong op sociaal gebied enkele malen met de oppositie mee, maar was op ethisch gebied tamelijk behoudend. Bracht in 1974 met de VVD'er Geurtsen een initiatiefwet over de legalisering van casino's tot stand en diende in 1975 samen met Hannie van Leeuwen (ARP) een initiatiefwetsvoorstel over abortus (met als uitgangspunt: 'nee, tenzij') in. Was vele jaren actief bij het amateurtoneel. Na zijn Kamerlidmaatschap bijna elf jaar lid van de Raad van State.

KVP
in de periode 1967-1987: lid Tweede Kamer, lid Raad van State

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen (roepnaam)

Theodorus Edgar Emiel (Theo)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Maarssen, 10 december 1917

overlijdensplaats en -datum
Amsterdam, 16 februari 1987

3.

Partij/stroming

partij(en)
 • PvdA (Partij van de Arbeid), 1946
 • KVP (Katholieke Volkspartij), van 1951 tot 11 oktober 1980
 • CDA (Christen-Democratisch Appèl), vanaf 11 oktober 1980

4.

Hoofdfuncties/beroepen (3/8)

 • wethouder van Maarssen, van 1957 tot februari 1967 (later tevens locoburgemeester)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 23 februari 1967 tot 1 juni 1976
 • lid Raad van State, van 1 juni 1976 tot 16 februari 1987 (benoemd bij K.B. van 21 mei 1976)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties (2/12)

 • lid Koninkrijkscommissie inzake de staatkundige verhoudingen tussen Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen, vanaf 12 januari 1972
 • voorzitter bestuur Stichting Katholieke Universiteit Brabant te Tilburg, van 1980 tot 16 februari 1987

afgeleide functies, presidia etc. (2/4)
 • voorzitter bijzondere commissie voor het wetsvoorstel wijziging bepalingen inzake beëindiging van het arbeidscontract (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 30 oktober 1975 tot 1 juni 1976
 • voorzitter afdeling Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur (Raad van State)

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activiteiten

als parlementariër (2/5)
 • Diende in 1975 samen met Hannie van Leeuwen (ARP) een initiatiefwetsvoorstel in inzake de afbreking van zwangerschap. Het door Til Gardeniers-Berendsen als ondertekenaar overgenomen voorstel werd in 1976 na aanvaarding van het initiatiefvoorstel van PvdA en VVD ingetrokken. (13.253)
 • Was in 1975 woordvoerder van zijn fractie in het debat over het ontslag van staatssecretaris Glastra van Loon

opvallend stemgedrag (0/10)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

9.

Wetenswaardigheden

algemeen (3/5)
 • Pleitte in 1969 bij de behandeling van de begroting voor Justitie voor vrijlating van de drie oorlogsmisdadigers in Breda
 • In februari 1970 medeondertekenaar (met onder anderen Albeda, De Gaay Fortman, Van Agt, Mommersteeg en Steenkamp) van een open brief aan de partijbesturen van KVP, ARP en CHU om te komen tot een vooruitstrevende christendemocratische partij
 • In het debat over de Drie van Breda op 29 februari 1972 was niet hij maar Wiel Bremen de KVP-woordvoerder. Vanwege bedreigingen aan zijn adres leek het de KVP beter om vrijgezel Bremen het woord te laten voeren.

uit de privésfeer
 • Promoveerde bij prof. Pompe

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.