G. (Govert) Ritmeester

foto G. (Govert) Ritmeester
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)

Vijftien jaar een vooraanstaand VVD-Tweede Kamerlid. Belastingambtenaar, die net als zijn vader, al jong gemeenteraadslid was. Onverschrokken burgemeester van het in de oorlog zwaar getroffen Den Helder en verzetsman. Ging als vrijzinnig-democraat en volgeling van mr. Oud in 1948 over van de PvdA naar de VVD. Maakte als Kamerlid naam in een affaire rond ondeugdelijk defensiematerieel (de helmenaffaire van 1958). Hield zich behalve met defensie bezig met diverse onderwerpen en in het bijzonder met binnenlandse zaken. Zijn spreeksnelheid dreef de stenografen soms tot wanhoop.

VVD
in de periode 1948-1963: lid Tweede Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Personalia

voornamen (roepnaam)
Govert (Govert)

geboorteplaats en -datum
Zwolle, 29 december 1883

overlijdensplaats en -datum
's-Gravenhage, 27 februari 1966

2.

Partij/stroming

partij(en)
 • Liberale Unie, omstreeks 1916
 • VDB (Vrijzinnig-Democratische Bond), omstreeks 1922 tot 9 februari 1946
 • PvdA (Partij van de Arbeid), van 9 februari 1946 tot 24 januari 1948
 • VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie), vanaf 24 januari 1948

3.

Hoofdfuncties/beroepen (7/12)

 • schoolopziener, arrondissement Borger, van 1 december 1916 tot 1 januari 1921
 • controleur grondbelastingen te Leeuwarden, van 1 oktober 1925 tot 1 april 1936
 • lid gemeenteraad van Leeuwarden, van 6 september 1927 tot 1 april 1936
 • wethouder (van financiën) van Leeuwarden, van 6 september 1927 tot 1 april 1936
 • burgemeester van Den Helder, van 1 april 1936 tot 1 april 1943 (werd formeel in juli 1943 door de Duitsers ontslagen)
 • burgemeester van Den Helder, van 6 mei 1945 tot 1 januari 1950 (officieel herbenoemd 20 april 1946)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 27 juli 1948 tot 5 juni 1963

gevangenschap/internering
 • gevangenschap strafgevangenis te Scheveningen, van 1 april 1943 tot mei 1943
 • gevangenschap concentratiekamp Sachsenhausen en Buchenwald, vanaf 8 mei 1943

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Nevenfuncties (2/15)

 • voorzitter Nationaal Federatieve Raad van het Voormalig Verzet, vanaf 1955
 • lid Defensiecommissie, omstreeks 1954 tot 1963

afgeleide functies, presidia etc. (2/4)
 • voorzitter Commissie van Voorbereiding wetsontwerp Verlenging van de dividendbeperking (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van december 1951 tot november 1952
 • lid Commissie onderzoek (defensie)materieel aanschaffingsbeleid (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 3 juni 1958 tot oktober 1960

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als parlementariër
 • Hield zich in de Tweede Kamer onder andere bezig met binnenlandse zaken, defensie, ambtenarenzaken en pensioenen. Was in de periode 1948-1952 ook woordvoerder volkshuisvesting.
 • Interpelleerde op 23 april 1958 minister Staf over de levering van ondeugdelijke helmen aan het leger. Een door hem ingediende motie om een extern onderzoek te laten instellen werd verworpen; de meerderheid gaf de voorkeur aan een onderzoek door de Kamer.

opvallend stemgedrag (0/2)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

8.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • In oktober 1961 één van de 12 parlementsleden, die een verklaring ondertekenden waarin 200 personen aandrongen op het nakomen door Nederland van de belofte inzake het zelfbeschikkingsrecht van Nieuw-Guinea

uit de privésfeer (3/4)
 • Hielp in de Tweede Wereldoorlog illegale werkers en agenten uit Engeland. Leverde de illegaliteit in 1942 gedetailleerde informatie over de stellingen van de Duitsers in Den Helder.
 • Werd in april 1943 gevangen gezet ten gevolge van het tegen de illegaliteit gerichte Englandspiel door de verrader Anton van der Waals
 • Zijn vader was gemeenteraadslid in Utrecht

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

9.

Publicaties van/over

literatuur/documentatie
 • A.W. Abspoel, "Van Binnen- en Buitenhof" (1956), 42
 • Wie is dat? 1956

archivalia
archief-Ritmeester, Nationaal Archief

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.