Mr. L.H.W. (Louis) Regout

foto Mr. L.H.W. (Louis) Regout
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Fotoarchief Eerste Kamer

Levenslustige, vrolijke ingenieur, jurist en politicus. Was directeur van het familiebedrijf, de bekende Maastrichtse keramiekfabriek 'De Sfinx'. Werd later gedeputeerde van Limburg en Eerste Kamerlid. Minister van Waterstaat in het kabinet-Heemskerk. Was dat tegelijk met zijn broer Robert. Keerde in 1913 terug als senator. In 1915, toen de post opnieuw (formeel tijdelijk) weer werd ingesteld, werd hij werd gezant bij de Paus. Overleed in Rome echter al kort na zijn benoeming op 54-jarige leeftijd. Was als Kamerlid zeer welsprekend.

Algemeene Bond (RKSP)
in de periode 1904-1915: lid Eerste Kamer, minister

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Personalia

voornamen (roepnaam)
Louis Hubert Willem (Louis)

geboorteplaats en -datum
Maastricht, 27 oktober 1861

overlijdensplaats en -datum
Rome (Italië), 27 oktober 1915

2.

Partij/stroming

stroming(en)
R.K. (Rooms-Katholieken)

3.

Hoofdfuncties/beroepen (8/9)

 • directeur Porceleinfabriek "Mosa" te Maastricht, van 1883 tot 1909
 • lid Provinciale Staten van Limburg, van 3 juli 1895 tot september 1904 (voor het kiesdistrict Maastricht)
 • lid Gedeputeerde Staten van Limburg, van 6 juli 1898 tot september 1904
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 20 september 1904 tot 21 januari 1909 (voor Limburg)
 • minister van Waterstaat, van 21 januari 1909 tot 29 augustus 1913
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 16 september 1913 tot 9 juli 1915 (voor Limburg)
 • buitengewoon gezant en gevolmachtigd minister in tijdelijke en bijzondere zending bij de Heilige Stoel te Rome, van 10 juli 1915 tot 27 oktober 1915
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 30 juli 1915 tot 27 oktober 1915 (voor Limburg)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Nevenfuncties (2/8)

 • lid College van Curatoren Technische Hogeschool te Delft, van 11 juni 1910 tot 27 oktober 1915
 • waarnemend secretaris Commissei van Toezicht Gemeentelijke Hoogere Burgerschool te Maastricht, van 1914 tot 1918

afgeleide functies, presidia etc. (2/3)
 • lid Centrale Afdeling (Eerste Kamer der Staten-Generaal), van mei 1914 tot december 1914
 • toegevoegd lid Huishoudelijke Commissie (Eerste Kamer der Staten-Generaal), van 3 augustus 1914 tot september 1914

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

5.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

6.

Activiteiten

als parlementariër
 • Sprak in de Eerste Kamer met name over arbeidszaken

als bewindspersoon (beleidsmatig)
 • Diende in 1913 een wetsontwerp in ter verbetering van de Maas, dat in 1915 door Lely door het parlement werd geloodst
 • Maakte zich sterk voor de inpoldering van de Wieringermeer. Het kwam echter niet tot afhandeling van het door zijn voorganger ingediende wetsontwerp over gedeeltelijke afsluiting van de Zuiderzee en inpoldering van de Wieringermeer.
 • Hield zich als minister ook bezig met rijksgebouwen en was onder meer verantwoordelijk voor de aankoop van een gebouw voor het nieuwe minister van Landbouw, Handel en Nijverheid (het latere Economische Zaken).

als bewindspersoon (wetgeving)
 • Bracht in 1913 een wetje tot stand, waardoor het in slechte staat verkerende ministerie van Binnenlandse Zaken (aan het Binnenhof) en het daaraan verbonden torentje, kon worden opgeknapt
 • Bracht in 1913 een wet (Stb. 464) tot stand waarbij vanaf 1915 de Posterijen, Telegrafie en Telefonie op grond van de Bedrijvenwet als Staatsbedrijf werden aangewezen

7.

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer
 • Een dochter van hem huwde met een zoon van E.A.M. van der Kun, Tweede en Eerste Kamerlid, een andere dochter huwde met een zoon van J.Ph.R.M. de Nerée tot Babberich, staatsraad

verkiezingen
 • Werd in 1904 bij de Eerste Kamerverkiezingen na de ontbinding in Provinciale Staten van Limburg met 41 tegen 43 stemmen gekozen
 • Werd in 1913 bij de periodieke verkiezing van Eerste Kamerleden in Provinciale Staten van Noord-Brabant met 42 van de 56 stemmen gekozen

8.

Publicaties van/over

literatuur/documentatie
 • C.K. Elout, "De Heeren in Den Haag" (2e reeks, 1909), p.75
 • J.P. Gribling, "Regout, Louis Hubert Willem (1861-1915)", in: Biografisch Woordenboek van Nederland, deel II, 452
 • A. van Kessel, "Katholieken in de schaduw van Lely. Jan Bevers (1908-1909) en Louis Regout (1909-1913)", in: D.Th. Kuiper en G.J. Schutte (red.), "Het kabinet-Heemskerk 1908-1913" (2010), 129
 • Onze Afgevaardigden, 1905, 1909, 1913
 • Ned. Patriciaat, 1999

Biografisch Woordenboek(en)
biografie opgenomen in het Biografisch Woordenboek van Nederland

9.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Uitgebreide versie

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.