Mr. W.L.F.Ch. (Frederik) ridder van Rappard

foto Mr. W.L.F.Ch. (Frederik) ridder van Rappard
bron: Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie

Gelderse procureur en rechter. Behoorde in 1840 tot de gematigde conservatieven die bij de koning voorzichtig aandrongen op een beperkte grondwetsherziening. In 1848 als Eerste Kamerlid echter tegenstander van de liberale Grondwet. Was begin 1848 minister van Financiën in het laatste 'kabinet' van het oude bewind. Na de Aprilbeweging van 1853 keerde hij terug in de Tweede Kamer en leidde hij een staatscommissie over de rechterlijke organisatie.

regeringsgezinden ten tijde van Willem II, regeringsgezinden ten tijde van Willem I, conservatief, regeringsgezinden ten tijde van Willem I en Willem II
in de periode 1833-1857: lid Tweede Kamer, lid Eerste Kamer, minister

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen (roepnaam)

Willem Louis Frederik Christiaan (Frederik)

2.

Personalia

wijziging in naam en/of titulatuur
 • Jhr. W.L.F.Ch. van Rappard, van 8 januari 1821 tot 14 december 1842
 • Jhr.Mr. W.L.F.Ch. ridder van Rappard, vanaf 14 december 1842

geboorteplaats en -datum
Arnhem, 3 mei 1798

overlijdensplaats en -datum
Laren (Gld.), 9 juni 1862

3.

Partij/stroming

stroming(en)
 • regeringsgezind (onder Willem I en Willem II) (gematigd voorstander van hervormingen)
 • conservatief (na 1848)

4.

Hoofdfuncties/beroepen (6/14)

 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 22 oktober 1833 tot 21 oktober 1844 (voor Gelderland)
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 21 oktober 1844 tot 13 februari 1849
 • minister van Financiën, van 1 januari 1848 tot 25 maart 1848
 • president Provinciaal Gerechtshof te Arnhem, van 1 september 1849 tot 9 juni 1862
 • lid gemeenteraad van Laren (Gld.), vanaf 1851
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 14 juni 1853 tot 21 september 1857 (voor het kiesdistrict Amersfoort)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Nevenfuncties (2/14)

 • voorzitter Staatscommissie tot onderzoek van de zaken der Maatschappij van Weldadigheid, van november 1855 tot augustus 1859
 • lid comité tot wegruiming van moeilijkheden met Hannover wegens de grensscheiding, tot 1862

afgeleide functies, presidia etc. (2/4)
 • lid Centrale Afdeling (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van november 1855 tot april 1856
 • lid Centrale Afdeling (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van februari 1857 tot juni 1857

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als parlementariër (2/6)
 • Stemde in 1848 bij de eerste lezing tegen hoofdstuk III (Staten-Generaal) van de nieuwe Grondwet
 • Voerde veelvuldig het woord in de Tweede Kamer over uiteenlopende onderwerpen (Nederlands-Indië, onderwijs, justitie, financiën en binnenlandse zaken)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

8.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Werd in september 1855 als derde op de voordracht voor het voorzitterschap van de Tweede Kamer geplaatst
 • Nam in augustus 1857 ontslag als Tweede Kamerlid vanwege zijn leeftijd

uit de privésfeer
Zijn dochter was gehuwd met een zoon van R. baron van Breugel Douglas, staatsraad

verkiezingen (3/6)
 • Versloeg in 1853 bij naverkiezingen in het district Amersfoort A.W. Engelen (lib.)
 • Versloeg in 1854 A.W. Engelen (lib.)
 • Werd in 1858 bij de periodieke verkiezingen in het district Alkmaar verslagen door K.A. Poortman (lib.)

niet-aanvaarde politieke functies
 • minister, december 1853
 • minister van Financiën, 1856

predicaten/adellijke titels
 • jonkheer, 8 januari 1821
 • ridder, 14 december 1842

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

9.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.