Drs. H. (Harry) Peschar

foto Drs. H. (Harry) Peschar
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Beeldbank Nationaal Archief

Financiële woordvoerder van de PvdA-Tweede Kamerfractie in de periode 1956-1968, met veel gezag bij andere partijen in het parlement. Was afkomstig uit de staf van het wetenschappelijke bureau van zijn partij. Vormde in de jaren zestig met Van Lier het bekwame secretarisduo van de PvdA-fractie. Diende in 1961 namens zijn fractie als eerste een tegenbegroting in. Pleitbezorger van een Algemene Begrotingscommissie, die er in 1966 wel kwam, maar een 'doodgeboren kind' bleek. Later gezaghebbend president van de Algemene Rekenkamer. Maakte deel uit van de Commissie van Drie die de Lockheed-affaire onderzocht.

PvdA
in de periode 1952-1984: lid Tweede Kamer, president Algemene Rekenkamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Personalia

voornamen (roepnaam)
Henri (Harry)

geboorteplaats en -datum
Haarlem, 28 maart 1921

overlijdensplaats en -datum
Bloemendaal, 16 mei 2010

2.

Partij/stroming

partij(en)
PvdA (Partij van de Arbeid)

3.

Hoofdfuncties/beroepen

 • documentalist secretariaat PvdA (Partij van de Arbeid), van 24 november 1948 tot 1 januari 1950
 • wetenschappelijk medewerker WBS (Wiardi Beckman Stichting), van 1 januari 1950 tot 16 september 1952
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 16 september 1952 tot 1 februari 1968
 • voorzitter (sinds 1976 president) Algemeen Rekenkamer, van 1 februari 1968 tot 1 oktober 1984 (benoemd tot lid bij K.B. van 21 december 1967)

4.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Nevenfuncties (2/19)

 • lid Raad van Commissarissen N.V. "Interborg" te Amsterdam, van 30 september 1988 tot 5 maart 1993
 • voorzitter commissie beschrijving budgetten politie, van 19 maart 1991 tot 24 maart 1992

afgeleide functies, presidia etc. (2/7)
 • voorzitter bijzondere commissie voor het wetsvoorstel Goedkeuring Verdrag met Indonesië inzake financiële vraagstukken (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 20 april 1967 tot 1 januari 1968
 • voorzitter bijzondere commissie voor het wetsontwerp jaarlijkse bijdrage van financieel draagkrachtige huurders aan het rijk (huurdersbijdrage) (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 28 november 1967 tot 1 maart 1968

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als parlementariër
 • Hield zich in de Tweede Kamer aanvankelijk vooral bezig met middenstandszaken. Was later de financiële specialist van de PvdA; voerde van 1956 tot en met 1959 en van 1961 tot en met 1967 het woord bij de algemene financiële beschouwingen (was in 1963 echter verhinderd wegens ziekte).
 • Was in 1957 één van de woordvoerders van zijn fractie in het debat over de nota inzake de bestedingsbeperking
 • Diende in 1964 een initiatiefwetsvoorstel in over het uitloven van premiën bij openbare verkopingen en verpachtingen. Het voorstel, later door Voortman en daarna door Tazelaar overgenomen, bleef onafgedaan. (7.587)

opvallend stemgedrag (0/3)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

8.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Was in 1952 als 31-jarige het jongste lid van de Tweede Kamer

uit de privésfeer
 • Zijn echtgenote was schoolmaatschappelijk werkster bij het Pedologisch Instituut te Leiden

9.

Publicaties van/over

literatuur/documentatie
 • Trouw, 26 september 1984
 • Gedenkboek Algemene Rekenkamer (1989)
 • persoonsgegevens op 2 februari 1991 door drs. H. Peschar aan het PDC verstrekt (aangevuld op 7 juli 1994)
 • P. de Waard, "Bij Peschar werd het rood nooit roze. Posthuum Henri (Harry) Peschar", in: Jaarboek Parlementaire Geschiedenis, 157

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.