R.K. Okma

foto R.K. Okma

Eenvoudige antirevolutionaire vertegenwoordiger van de 'kleine luyden' in Friesland. Voormalige veehouder, kalkfabrikant en wethouder, die in 1888 voor een Fries plattelandsdistrict kwam mede dankzij de steun van de socialistische kiezers in de Tweede Kamer. Speelde in de Kamer geen opvallende rol.

antirevolutionair
in de periode 1888-1891: lid Tweede Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen

Ruurd Klazer

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Ferwoude (grietenij Wonseradeel, Frl.), 23 februari 1839

overlijdensplaats en -datum
Indijk (gem. Wymbritseradeel, Frl.), 6 mei 1915

3.

Partij/stroming

partij(en)
ARP (Anti-Revolutionaire Partij)

4.

Hoofdfuncties/beroepen (3/7)

  • wethouder van Wymbritseradeel, van 9 juli 1881 tot 21 juni 1888
  • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 1 mei 1888 tot 15 september 1891 (voor het kiesdistrict Wolvega)
  • lid Provinciale Staten van Friesland, van 2 juli 1890 tot 3 juli 1895 (voor het kiesdistrict Sneek)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies (0/2)

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties

lid bestuur Anti-floreenverbond, omstreeks 1888 (verbond tegen misbruik van grootgrondbezitters bij predikantenbenoemingen)

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activiteiten

als parlementariër
  • Sprak vrij zelden als Tweede Kamerlid. Sprak over onderwijs- en belasting-aangelegenheden en binnenlandse zaken

9.

Wetenswaardigheden

algemeen
  • Moest aftreden als wethouder en raadslid, omdat zijn firma bouwmaterialen voor scholenbouw en bestrating aan de eigen gemeente zou hebben geleverd. Ging tegen de beslissing van G.S. in beroep bij de Kroon, maar dat beroep werd ongegrond verklaard.
  • Was al in 1889 gekozen tot Statenlid, maar had verzuimd zijn geloofsbrieven in te leveren, waardoor hij pas tijdens de zomerzitting 1890 geïnstalleerd kon worden

uit de privésfeer
Zijn broer Durk was Statenlid in Friesland, zijn broer Berend raadslid in Wymbritseradeel

verkiezingen
  • Was bij de algemene verkiezingen in 1886 (verliezend) kandidaat in het district Sneek
  • Versloeg in 1888 P.J.G. van Diggelen (lib.) na herstemming. Derde kandidaat was V. Bruinsma (Friese Volkspartij).
  • Was in 1891 geen kandidaat

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.