M. Noordtzij

foto M. Noordtzij
bron: Documentatie Centraal Bureau voor de Genealogie

Voorman en predikant van de Christelijk-gereformeerden (afgescheidenen) die korte tijd Tweede Kamerlid was voor de ARP. Was tevens secretaris van het Centraal Comité van de ARP. Had via zijn huwelijk een familierelatie met ds. De Cock, de grote man van de afscheiding van 1834. Vanaf 1875 lange tijd hoogleraar aan de Theologische Hogeschool in Kampen.

antirevolutionair
in de periode 1891-1892: lid Tweede Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornaam

Maarten

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Rotterdam, 19 oktober 1840

overlijdensplaats en -datum
Kampen, 9 februari 1915

3.

Partij/stroming

partij(en)
ARP (Anti-Revolutionaire Partij)

4.

Hoofdfuncties/beroepen (3/9)

 • lid Provinciale Staten van Overijssel, van 3 juli 1889 tot 3 juli 1895 (voor het kiesdistrict Kampen)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 15 september 1891 tot 18 april 1892 (voor het kiesdistrict Kampen)
 • lid Provinciale Staten van Overijssel, van november 1901 tot 9 februari 1915 (voor het kiesdistrict Kampen)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies (0/2)

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties (2/10)

 • voorzitter Vereeniging "Onze Vloot", afdeling Kampen
 • lid diverse besturen van organisaties op het gebied van Christelijk onderwijs

comités van aanbeveling, erefuncties etc.
erevoorzitter Vereeniging to stichting en instandhouding van Christelijke scholen te Kampen

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activiteiten

als parlementariër
 • Sprak in de Tweede Kamer alleen bij de begroting van Justitie voor 1892

9.

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer (3/4)
 • Kenner van het Hebreeuws, schreef een lijvige Hebreeuwse grammatica
 • Voorstander van homeopathie
 • Een zoon van hem, dr. A. Noordtzij, was hoogleraar in Utrecht

verkiezingen
 • Werd in 1891 in het district Zuidhorn verslagen door G. Zijlma (lib.)
 • Versloeg in 1891 in het district Kampen Th. Ruys (lib.)
 • Was in 1905 kandidaat in het district Kampen, maar werd verslagen door de liberaal K. Reyne. Kampen had voordien altijd antirevolutionaire afgevaardigden.

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.