Mr. F.S. van Nierop

foto Mr. F.S. van Nieropvergrootglas

Opgewekt en werkzaam liberaal Eerste Kamerlid. In Amsterdam als raadslid een flamboyante verschijning met een 17e-eeuwse flaphoed. Als Kamerlid een levendig spreker, die veel gebaren maakte en zijn betogen met de nodige humor bracht. Door zijn vele functies in het bedrijfsleven en in de financiële wereld een typische vertegenwoordiger van het Amsterdamse zakenleven.

liberaal
in de periode 1899-1922: lid Eerste Kamer

voornamen

Frederik Salomon

personalia

geboorteplaats en -datum
Amsterdam, 6 maart 1844

overlijdensplaats en -datum
Amsterdam, 29 januari 1924

levensbeschouwing
Israëlitisch (Nederlands-Israëlitisch)

partij/stroming

stroming(en)
 • liberaal
 • lid kiesvereniging "Burgerpligt"

partij(en)
 • Liberale Unie, tot 16 april 1921
 • Liberale Staatspartij "De Vrijheidsbond", vanaf 16 april 1921

hoofdfuncties/beroepen

 • advocaat te Amsterdam, vanaf 1866 (werkzaam bij zijn vader, die een advocatenkantoor in Haarlem had)
 • directeur "Amsterdamsche Bank" te Amsterdam, van 1871 tot 1924
 • lid gemeenteraad van Amsterdam, van 27 augustus 1879 tot 5 september 1905 (1897-1905 gekozen in district III)
 • lid Provinciale Staten van Noord-Holland, van 4 juli 1883 tot 19 september 1899 (voor het kiesdistrict Amsterdam)
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 19 september 1899 tot 23 juli 1904 (voor Noord-Holland)
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 20 september 1904 tot 24 juni 1922 (voor Noord-Holland)

partijpolitieke functies

 • lid adviescommissie Liberale Unie over de inkomstenbelasting, 1890

nevenfuncties

 • lid en voorzitter raad van toezicht op de Rijkspostspaarbank, vanaf 1880
 • lid Raad van Commissarissen "De Rotterdamsche Hypotheekbank voor Nederland", omstreeks 1881
 • lid Staatscommissie voor de Landbouw, van 1886 tot 1890
 • lid Staatscommissie tot onderzoek van de afsluiting en droogmaking der Zuiderzee (Staatscommissie-Lely), van 1892 tot 14 april 1894
 • lid Staatscommissie inzake telegrafie en telefonie
 • lid Commissie van Bijstand Bureau van statistiek der gemeente Amsterdam, omstreeks 1901
 • lid bestuur Vereeniging voor den effectenhandel
 • redacteur Amsterdamsch Effectenblad
 • voorzitter Nederlandsch-Indische Tramweg-Maatschappij
 • lid Raad van Commissarissen Oost-Java Stoomtram Maatschappij
 • lid Raad van Commissarissen Semarang-Cheribon Stoomtram Maatschappij
 • lid Raad van Commissarissen Semerang-Joana Stoomtram Maatschappij
 • lid Raad van Commissarissen Noordhollandsch Landbouwcrediet te Alkmaar
 • voorzitter Financiële Maatschappij voor Nijverheidsondernemingen
 • lid Raad van Commissarissen Nederlandsch-Amerikaansche Stoomvaart-Maatschappij
 • lid Raad van Commissarissen Zuid-Amerika Lijn
 • lid Raad van Commissarissen Holland-Amerika-Lijn
 • lid Staatscommissie onderzoek naar de financiële toestand van de gemeenten, van 7 juli 1903 tot januari 1906
 • voorzitter Staatscommissie onderzoek naar de financiële toestand van de gemeenten, van januari 1906 tot december 1906
 • hoofdingeland van Buikslotermeer, omstreeks 1904
 • lid Centrale Commissie Algemene zaken Nederlandsch-Israëlitisch Kerkgenootschap, omstreeks 1908
 • voorzitter Staatscommissie inzake handelsonderwijs en accountantswezen, vanaf 16 mei 1918
 • lid Zuiderzeeraad, vanaf 31 maart 1919 (nog in 1922)
 • lid Centrale Commissie voor de Statistiek, omstreeks 1919
 • lid College van Curatoren Nederlandsche Handels-Hoogeschool te Rotterdam, omstreeks 1919
 • lid bestuur Amsterdamsch Sanatorium voor Borstlijders

opleiding

academische studie
 • Romeins en hedendaags recht (niet voltooid), Hogeschool te Utrecht, vanaf 27 januari 1862
 • Romeins en hedendaags recht (gepromoveerd op dissertatie), Hogeschool te Leiden, van 23 september 1862 tot 6 februari 1866

activiteiten

als parlementariër
 • Sprak in de Eerste Kamer vooral over financiële zaken, waterstaat en koloniale zaken
 • Stemde in 1912 tegen de ontwerp-Radenwet, -Ziektewet en -Invaliditeitswet van Talma

wetenswaardigheden

uit de privésfeer
 • Zijn eerste echtgenote was een dochter van de bankier Samuel Rothschild; zijn tweede vrouw van de commissionair Leon Gompertz
 • Twee zoons van hem waren gehuwd met dochters van A.F.K. Hartogh, Tweede Kamerlid

woonplaats(en)/adres(sen)
Amsterdam, Frederiksplein 51

ridderorden
 • Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw
 • Commandeur in de Orde van Oranje-Nassau, 30 augustus 1908

verenigingen, sociëteiten, genootschappen etc.
 • lid sociëteit Doctrina te Amsterdam
 • lid sociëteit De Groote Club te Amsterdam
 • lid genootschap Leesmuseum te Amsterdam

publicaties/bronnen

publicaties
"De vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid volgens het Engelsch recht" (dissertatie, 1866)

literatuur/documentatie
 • C.K. Elout, "De Heeren in Den Haag" (2e reeks, 1909), p.12
 • A.S. Rijxman, "Mr.Frederik Salomon van Nierop 1844-1924", in: "Bedrijf en Samenleving, economische-historische studies over Nederland in de negentiende en de twintigste eeuw aangeboden aan prof.I.J.Brugmans bij zijn aftreden als hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam" (Alphen aan den Rijn/Brussel, 1967) 137
 • Ton de Graaf, "Nierop, Frederik Salomon (Frits)", in: Rena Fuks-Mansfeld (red.), Joden in Nederland in de twintigste eeuw. Een biografisch woordenboek, (Amsterdam 2007), 226
 • P. Hofland, "Leden van de raad. De Amsterdamse gemeenteraad 1814-1941"
 • H. van Felius en H.J. Metselaars, "Noordhollandse Statenleden 1840-1919"
 • Onze Afgevaardigden, 1901, 1905, 1909, 1913

familie/gezin

huwelijk/samenlevingsvorm
 • gehuwd te Berlijn, 21 november 1872 (echtgenote overleden 16 maart 1874)
 • gehuwd (tweede huwelijk) te Amsterdam, 4 juli 1876

echtgeno(o)t(e)/partner
A. Rotschild, Agathe

vader
Mr. A.S. van Nierop, Ahasverus Samuel

geboorteplaats en/of -datum
Hoorn, 24 januari 1813

moeder
Jkvr. R. Salvador, Rachel

geboorteplaats en/of -datum
Amsterdam, 10 juli 1821

beroep grootvader (vaderskant)
koopman

familierelaties

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.