Mr. F.S. van Nierop

foto Mr. F.S. van Nieropvergrootglas

Opgewekt en werkzaam liberaal Eerste Kamerlid. In Amsterdam als raadslid een flamboyante verschijning met een 17e-eeuwse flaphoed. Als Kamerlid een levendig spreker, die veel gebaren maakte en zijn betogen met de nodige humor bracht. Door zijn vele functies in het bedrijfsleven en in de financiële wereld een typische vertegenwoordiger van het Amsterdamse zakenleven.

liberaal
in de periode 1899-1922: lid Eerste Kamer

Voornamen

Frederik Salomon

Personalia

geboorteplaats en -datum
Amsterdam, 6 maart 1844

overlijdensplaats en -datum
Amsterdam, 29 januari 1924

levensbeschouwing
Israëlitisch (Nederlands-Israëlitisch)

Partij/stroming

stroming(en)
 • liberaal
 • lid kiesvereniging "Burgerpligt"

partij(en)
 • Liberale Unie, tot 16 april 1921
 • Liberale Staatspartij "De Vrijheidsbond", vanaf 16 april 1921

Hoofdfuncties/beroepen

 • advocaat te Amsterdam, vanaf 1866 (werkzaam bij zijn vader, die een advocatenkantoor in Haarlem had)
 • directeur "Amsterdamsche Bank" te Amsterdam, van 1871 tot 1924
 • lid gemeenteraad van Amsterdam, van 27 augustus 1879 tot 5 september 1905 (1897-1905 gekozen in district III)
 • lid Provinciale Staten van Noord-Holland, van 4 juli 1883 tot 19 september 1899 (voor het kiesdistrict Amsterdam)
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 19 september 1899 tot 23 juli 1904 (voor Noord-Holland)
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 20 september 1904 tot 24 juni 1922 (voor Noord-Holland)

Activiteiten

als parlementariër
 • Sprak in de Eerste Kamer vooral over financiële zaken, waterstaat en koloniale zaken
 • Stemde in 1912 tegen de ontwerp-Radenwet, -Ziektewet en -Invaliditeitswet van Talma

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer
 • Zijn eerste echtgenote was een dochter van de bankier Samuel Rothschild; zijn tweede vrouw van de commissionair Leon Gompertz
 • Twee zoons van hem waren gehuwd met dochters van A.F.K. Hartogh, Tweede Kamerlid

Publicaties/bronnen

publicaties
"De vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid volgens het Engelsch recht" (dissertatie, 1866)

literatuur/documentatie
 • C.K. Elout, "De Heeren in Den Haag" (2e reeks, 1909), p.12
 • A.S. Rijxman, "Mr.Frederik Salomon van Nierop 1844-1924", in: "Bedrijf en Samenleving, economische-historische studies over Nederland in de negentiende en de twintigste eeuw aangeboden aan prof.I.J.Brugmans bij zijn aftreden als hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam" (Alphen aan den Rijn/Brussel, 1967) 137
 • Ton de Graaf, "Nierop, Frederik Salomon (Frits)", in: Rena Fuks-Mansfeld (red.), Joden in Nederland in de twintigste eeuw. Een biografisch woordenboek, (Amsterdam 2007), 226
 • P. Hofland, "Leden van de raad. De Amsterdamse gemeenteraad 1814-1941"
 • H. van Felius en H.J. Metselaars, "Noordhollandse Statenleden 1840-1919"
 • Onze Afgevaardigden, 1901, 1905, 1909, 1913

Uitgebreide versie

uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.