Mr.Dr. E. du Marchie van Voorthuysen

foto Mr.Dr. E. du Marchie van Voorthuysenvergrootglas

Utrechtse grondbezitter die als Tweede Kamerlid aanvankelijk tot de conservatieven behoorde, maar later vaak met de liberalen meestemde vanwege gehechtheid aan de openbare school. Had twee studies voltooid, maar bekleedde behalve bestuurlijke posten alleen de functie van rechter-plaatsvervanger. Sprak regelmatig in de Kamer op een scherpe, ironische wijze, maar liet het vaak na zich duidelijk over een zaak uit te spreken. Zowel aan het begin als aan het einde van zijn loopbaan Eerste Kamerlid.

conservatief
in de periode 1857-1883: lid Tweede Kamer, lid Eerste Kamer

voornaam

Evert

personalia

geboorteplaats en -datum
Amsterdam, 18 mei 1824

overlijdensplaats en -datum
Utrecht, 23 februari 1894

levensbeschouwing
Nederlands Hervormd

opmerkingen over de naam en/of titel
 • Ook wel vermeld als 'E. van Voorthuysen Hzn.'
 • Achternaam ook wel gespeld 'Voorthuijsen'

partij/stroming

stroming(en)
conservatief (maar soms meestemmend met de liberalen)

hoofdfuncties en beroepen

 • landeigenaar en ambachtsheer
 • lid Provinciale Staten van Utrecht, van januari 1856 tot juli 1857 (voor het kiesdistrict Breukelen)
 • kantonrechter-plaatsvervanger te Maarssen, vanaf 1 juni 1856
 • lid gemeenteraad van Maarssen, vanaf 1857 (nog in 1858)
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 4 augustus 1857 tot 7 april 1858 (voor de provincie Utrecht)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 13 april 1858 tot 1 oktober 1866 (voor het kiesdistrict Utrecht)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 19 november 1866 tot 3 januari 1868 (voor het kiesdistrict Utrecht)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 25 februari 1868 tot 15 september 1873 (voor het kiesdistrict Utrecht)
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 21 september 1874 tot 17 september 1883 (voor de provincie Utrecht)

nevenfuncties

 • lid rijkscommissie voor de statistiek, vanaf 24 januari 1859
 • hoogheemraad Hoogheemraadschap van de Lekdijk Benedendams en de IJsseldam, omstreeks 1871
 • hoogheemraad waterschap "Heycop genaamd de Lange Vliet", omstreeks 1871 en nog in 1888
 • lid commissie onderzoek naar noodzakelijke middelen tot verdediging tegenover een overmatige vijand, vanaf september 1871

afgeleide functies, presidia etc.
lid Centrale Afdeling (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van februari 1869 tot april 1869

opleiding

academische studie
 • rechten, Atheneum Illustre te Amsterdam, van 1843 tot 1845
 • Romeins en hedendaags recht (gepromoveerd op dissertatie), Hogeschool te Utrecht, van 25 april 1844 tot 6 november 1848
 • letteren en wijsbegeerte (gepromoveerd op disseratie), Hogeschool te Utrecht, tot 28 juni 1850 (magna cum laude)

activiteiten

als parlementariër
 • Sprak in de Tweede Kamer onder meer over justitie, financiën, militaire aangelegenheden, spoorwegen en koloniale zaken
 • Behoorde in 1860 tot de meerderheid die tegen de begroting van Koloniën van de conservatieve minister Rochussen stemde
 • Behoorde in 1865 tot de 18 leden die vóór het (verworpen) voorstel-Van Zuylen van Nijevelt stemden over een enquête naar de Limburgse brievenaffaire
 • Stemde in 1866 tegen de motie-Keuchenius, waarin afkeuring werd uitgesproken over het vertrek van minister Mijer vanwege diens benoeming tot Gouverneur-Generaal
 • Stemde in 1867 vóór de begroting van Buitenlandse Zaken
 • Stemde in 1868 tegen de motie-Blussé van Oud-Alblas, die uitsprak dat de Kamerontbinding van 1867 niet in het landsbelang was geweest
 • Stemde in 1871 als één van de weinige niet-liberalen vóór het amendement-Dumbar inzake het opheffen van het gezantschap bij de paus

wetenswaardigheden

uit de privésfeer
Zijn vader was koopman

verkiezingen
 • Versloeg in 1858 bij tussentijdse verkiezingen B.G.A. Pabst
 • Werd in 1860 bij enkelvoudige kandidaatstelling gekozen
 • Versloeg in 1864 S.J. van Geuns
 • Werd in 1866 en 1868 bij de algemene verkiezingen in de eerste stemmingsronde gekozen. Versloeg onder anderen de liberalen H. Verloren van Themaat en S.J. van Geuns.
 • Versloeg in 1869 B.J.L. baron de Geer van Jutphaas (a.r.) en H. Verloren van Themaat (lib.)
 • Werd in 1873 na herstemming verslagen door J. Messchert van Vollenhoven (a.r.)

woonplaats(en)/adres(sen)
Utrecht, omstreeks 1875

bezit van heerlijkheden
 • heer van Maarssen, Ter Meer, Bergesteyn, Poelgeest, Koudekerk, Zwammerdam, Schagen en Den Engh

publicaties/bronnen

publicaties
 • "Over de directe belastingen, ingezonderd die op inkomsten" (dissertatie, 1848) (eerste dissertatie, die in de Nederlandse taal geschreven was)
 • "Platonis doctrina communione bonorum, mulierum et liberorum inlibris de republica proposita, sub examen vocatur" (dissertatie, 1850)

literatuur/documentatie
 • Sagittarius, "Parlementaire Portretten. De aftredende helft van de Tweede Kamer der Staten-Generaal" (1869)
 • Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek, deel IX, 1232
 • Ned. Patriciaat, 1919

Biografisch Woordenboek(en)
biografie opgenomen in het Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek

familie/gezin

huwelijk/samenlevingsvorm
gehuwd te Renkum, 17 juli 1854

echtgeno(o)t(e)/partner
C.J. Gillot, Cornelie Jeanne

kinderen
2 zoons

vader
H. van Voorthuijsen, Hendrikus

geboorteplaats en/of -datum
Amsterdam, 24 maart 1795

moeder
M. du Marchie Sarvaas, Margaretha

geboorteplaats en/of -datum
Utrecht, 3 januari 1799

beroep grootvader (vaderskant)
houtkoper

beroep grootvader (moederskant)
 • muntmeester
 • drossaard van Leerdam

Bovenstaande gegevens zijn ontleend aan het biografisch archief van het Parlementair Documentatiecentrum (PDC) van de Universiteit Leiden en betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was.
Aanvullingen en gemotiveerde correcties ontvangt PDC graag. U kunt hiervoor de "reageer-keuze" aan de rechterzijde van deze pagina gebruiken of uw aanvullingen per post sturen naar PDC, antwoordnummer 10801, 2501 BW Den Haag of per email aan info@biografieen.com.