W. van Manen Jzn.

foto W. van Manen Jzn.
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Archief Teus van Beek/Vereniging Oud-Veenendaal

Kleermaker uit Ede die het kortstzittende Kamerlid uit de parlementaire geschiedenis is. Zijn lidmaatschap - vlak voor het einde van de vierjarige parlementaire periode - duurde vijf dagen. Woonde één vergadering bij en stemde toen anders dan zijn geestverwanten. Beschikte als eenvoudige werkman zelf niet over de vereisten voor het kiesrecht.

ARP
in de periode 1909: lid Tweede Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Personalia

voornamen (roepnaam)
Willem

geboorteplaats en -datum
Gelders Veenendaal (gem. Ede.), 3 december 1875

overlijdensplaats en -datum
Stichts Veenendaal (gem. Veenendaal), 31 augustus 1963

2.

Partij/stroming

partij(en)
  • ARP (Anti-Revolutionaire Partij)
  • antirevolutionair, partijloos (omstreeks 1909)

3.

Hoofdfuncties/beroepen

  • kleermaker te Veenendaal (Gld.)
  • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 16 september 1909 tot 21 september 1909 (voor het kiesdistrict Ede)

4.

Wetenswaardigheden

algemeen
  • Volgde jhr. S. van Citters op, die in juli 1909 ontslag had genomen, en kon nog als nieuw lid worden beëdigd, omdat de Kamer - anders dan toentertijd gebruikelijk - ook na het zomerreces vergaderde. De Kamer kwam bijeen op verzoek van de SDAP-fractie, die een door Van Kol ingediend initiatiefvoorstel over mijnconcessies in Nederlands-Indië wilde afhandelen. Van Kol was niet herkozen en het voorstel zou daardoor na Prinsjesdag vervallen.
  • Hij stemde met Van Nispen tot Sevenaer (r.k.) als enige van rechts vóór het (verworpen) voorstel om het initiatiefvoorstel-Van Kol te behandelen
  • Verklaarde in een interview met dagblad "Het Centrum" op 8 september 1909 dat de ARP niets tot stand had gebracht voor "de mindere man".

verkiezingen
  • Werd in 1909 bij een tussentijdse verkiezing in het district Ede bij enkelvoudige kandidaatstelling gekozen
  • Was bij de reguliere verkiezingen van 1909 geen kandidaat

5.

Publicaties van/over

literatuur/documentatie
Johan Slok, "Het Veense Kamerlid. Hoe de Veenendaler Willem van Manen aan zijn bijnaam 'Het Kamerlid' kwam (Historische Vereniging Oud-Veenendaal, 2001)

6.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

7.

Uitgebreide versie

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.