J.H. (Jos) Maenen

foto J.H. (Jos) Maenen
bron: Beeldbank Nationaal Archief

Blijmoedige Limburgse afgevaardigde en vakbondsman. Zoon van een dagloner en aanvankelijk schilder. Werd voor het vakbondswerk opgeleid door mgr. Poels en was later voorzitter van het Limburgse Rooms-Katholieke Werkliedenverbond. Vijftig jaar Statenlid en ruim veertig jaar lid van Gedeputeerde Staten van Limburg. Was in 1931-1933 korte tijd Tweede Kamerlid en daarna vanaf 1946 nog eens zeventien jaar. Specialist op het gebied van binnenlandse zaken, verkeer en waterstaat en het mijnwezen.

RKSP, KVP
in de periode 1931-1963: lid Tweede Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen (roepnaam)

Josephus Hubertus (Jos)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Meerssen, 4 april 1888

overlijdensplaats en -datum
Maastricht, 24 april 1972

3.

Partij/stroming

partij(en)
 • RKSP (Roomsch-Katholieke Staatspartij), tot 22 december 1945
 • KVP (Katholieke Volkspartij), vanaf 22 december 1945

4.

Hoofdfuncties/beroepen (4/12)

 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 13 oktober 1931 tot 9 mei 1933
 • lid Gedeputeerde Staten (o.a. belast met industrialisatie, infrastructuur en provinciale waterstaat) van Limburg, van 1944 tot 2 juni 1966 (tevens loco-Commissaris van de Koningin)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 4 juni 1946 tot 5 juni 1963
 • lid Provinciale Staten van Limburg, van 19 juni 1946 tot 2 juni 1966

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies (0/2)

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties (2/21)

 • lid curatorium Stichting 'Reactor Centrum Nederland', omstreeks 1958
 • lid Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad, van 1961 tot mei 1962

afgeleide functies, presidia etc. (2/15)
 • voorzitter bijzondere commissie voor de ontwerp-Wet uitkeringen wegen (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 25 april 1961 tot 5 juni 1963
 • voorzitter bijzondere commissie voor het wetsontwerp heffing bijzondere belasting door de provincie Friesland (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 4 oktober 1961 tot maart 1962

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activiteiten

als parlementariër
 • Was woordvoerder binnenlandse zaken (binnenlands bestuur, herindeling, financiën lagere overheden, administratief recht) en verkeer en waterstaat (algemeen beleid, infrastructuur) van de KVP-Tweede Kamerfractie. Voerde in 1963 het woord bij de behandeling van de goedkeuringswet voor het algemeen verdrag met de Bondsrepubliek Duitsland ('Generalbereinigung').
 • Een door hem in 1950 ingediend en aangenomen amendement leidde ertoe dat niet Gedeputeerde Staten, maar Provinciale Staten werden belast met de vaststelling van streekplannen

opvallend stemgedrag (0/1)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

9.

Wetenswaardigheden

algemeen (3/4)
 • Kwam in 1931 enigszins bij toeval (tijdelijk) als opvolger van Nolens in de Kamer. De RKSP kende een stelsel van kwaliteitszetels, maar de aangewezen opvolger van Nolens (die de kwaliteitszetel internationale arbeidsvraagstukken bezette), L.F.H. Regout, kon in 1929 niet tijdig een bereidverklaring inleveren vanwege een buitenlandse reis. Maenen stond op de lijst als plaatsvervanger op de kwaliteitszetel 'arbeid' (mogelijke opvolger van Henri Hermans), maar werd niettemin in de vacature-Nolens benoemd.
 • Is het op één na langstzittende Limburgse Statenlid uit de geschiedenis
 • Was als oudste lid in jaren vanaf 1955 enkele keren fungerend Tweede Kamervoorzitter

pseudoniemen, bij-, koos- en schuilnamen
"De ma(e)nen van de leeuw dr. Poels" (bijnaam)

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.