Mr. L.E. Lenting

foto Mr. L.E. Lenting
bron: Collectie-Van Eck (Nationaal Archief)

In Nederlands-Indië geboren negentiende-eeuws politicus. Zoon van een predikant. Was advocaat en wethouder van Zutphen en publiceerde veel over geschiedenis en staatsrecht. In 1860 kandidaat voor een hoogleraarspost in Leiden. Werd in 1867 rechter en een jaar later liberaal Tweede Kamerlid voor het district Zutphen. Aanvankelijk hield hij zich vooral met koloniale zaken bezig. Groot voorstander van de openbare school en medestander van Kappeyne van de Coppello. IJverig lid. Vurig spreker, maar overigens een kalm en vriendelijk man.

Thorbeckiaan, liberaal, Kappeynianen
in de periode 1868-1881: lid Tweede Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen

Lambertus Eduard

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Batavia (Ned.-Indië), 13 juni 1822

overlijdensplaats en -datum
's-Gravenhage, 20 november 1881

3.

Partij/stroming

stroming(en)
liberaal (Thorbeckiaan)

4.

Hoofdfuncties/beroepen (3/6)

 • rechter-plaatsvervanger Arrondissementsrechtbank te Zutphen, van 1 oktober 1856 tot 1 april 1867
 • rechter Arrondissementsrechtbank te Zutphen, van 1 april 1867 tot 15 mei 1877
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 2 maart 1868 tot 20 november 1881 (voor het kiesdistrict Zutphen)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Nevenfuncties (2/8)

 • redacteur "Tijdschrift voor Nederlandsch-Indië", van 1869 tot 1871
 • medewerker tijdschrift "Bijdragen voor vaderlandsche geschiedenis en oudheidkunde"

afgeleide functies, presidia etc. (2/7)
 • lid Centrale Afdeling (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van september 1880 tot november 1880
 • lid Centrale Afdeling (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van september 1881 tot november 1881

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als parlementariër (2/5)
 • Behoorde in 1880 tot de 14 leden die tegen de toelating van Schaepman als Kamerlid waren
 • In 1880 stemden hij en Van Kerkwijk als enige liberalen vóór een door Van Houten ingediend amendement op het Adres van Antwoord waarin leedwezen werd uitgesproken over het uitblijven van uitbreiding van het kiesrecht

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

8.

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer
 • Zijn moeder was een nicht van de Commissaris-Generaal van Nederlands-Indië A.A. Buyskes
 • Zijn zuster was gehuwd met een broer van G.Ch.C. Pels Rijcken, minister

verkiezingen (3/5)
 • Versloeg in 1873 W.A.A.J. baron Schimmelpenninck van der Oye (cons.) en B.J.L. baron de Geer van Jutphaas (a.r.)
 • Versloeg in 1877 A.Ph.R.C. baron van der Borch van Verwolde (a.r.)
 • Versloeg in 1881 Th.Ph. baron Mackay (a.r.)

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

9.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.