Mr. H.F. van Leeuwen

foto Mr. H.F. van Leeuwen
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)

Opgewekte, joyeuze, maar vasthoudende burgemeesterszoon, die na een succesvolle loopbaan in de bankwereld op 62-jarige leeftijd nog lid werd van de Tweede Kamer om daar gedurende dertien jaren op te treden als de financiële woordvoerder van de VVD. Vervulde vele commissariaten in het bedrijfsleven. Typische representant van het Amsterdamse liberalisme. Zijn vader was burgemeester van Amsterdam en vicepresident van de Raad van State.

VVD
in de periode 1952-1963: lid Tweede Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Personalia

voornamen (roepnaam)
Herman François

geboorteplaats en -datum
Amsterdam, 26 november 1890

overlijdensplaats en -datum
Laren (N.H.), 15 januari 1975

2.

Partij/stroming

partij(en)
VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie)

3.

Hoofdfuncties/beroepen (5/6)

 • secretaris Rijkskolendistributiebedrijf, van 1917 tot 1921
 • beambte N.V. "Twentsche Bank", van 1921 tot 1 januari 1925
 • directeur N.V. "Twentsche Bank" te Rotterdam, van 1 januari 1925 tot 1 juli 1929
 • lid hoofddirectie N.V. "Twentsche Bank" te Amsterdam, van 1 juli 1929 tot 1 april 1953
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 15 juli 1952 tot 5 juni 1963

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Nevenfuncties (2/21)

 • lid/president Raad van Commissarissen kunstzijdespinnerij N.V. "Nijma" te Nijmegen, tot oktober 1964
 • lid bestuur Nederlandse Vereniging van Wisselhandel

afgeleide functies, presidia etc. (2/3)
 • voorzitter bijzondere commissie voor de ontwerp-Rijkswet Goedkeuring Verdrag inzake de Internationale Ontwikkelings-Associatie (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 23 februari 1961 tot mei 1961
 • ondervoorzitter vaste commissie voor Financiën (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 4 oktober 1962 tot 5 juni 1963

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

5.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

6.

Activiteiten

als parlementariër
 • Was financieel-economisch woordvoerder van de VVD in de Tweede Kamer
 • Voerde in 1956 namens zijn fractie het woord bij de behandeling van de ontwerp-Wet algemene Ouderdomsverzekering
 • Was in 1957 één van de woordvoerders van zijn fractie bij de behandeling van het wetsvoorstel tot goedkeuring van het E.E.G.-verdrag.

opvallend stemgedrag (0/5)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

7.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Was als oudste lid in jaren in 1956 een keer fungerend Tweede Kamervoorzitter

uit de privésfeer
 • Zijn zoon Dick werd op 5 september 1944 ('Dolle Dinsdag') doodgeschoten door een Landwacht
 • Zijn eerste schoonvader was directeur bij de Nederlandse Bank
 • Zijn tweede echtgenote was een nicht (oomzegger) van Henri Deterding, directeur-generaal van de Koninklijke/Shell-groep. Zij was eerder getrouwd met Henri van Eeghen, een broer van zijn eerste echtgenote. Bij een echtelijke ruzie werd zij neergeschoten en pleegde Henri van Eeghen zelfmoord.

8.

Publicaties van/over

literatuur/documentatie
 • "Mr. H.F. van Leeuwen. De actieve zeventigjarige", Algemeen Handelsblad, 23 novemver 1960
 • Persoonlijkheden in het Koninkrijk der Nederlanden in woord en beeld (1938)
 • Wie is dat? 1956

9.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Uitgebreide versie

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.