Mr.Dr. W.F. van Leeuwen

foto Mr.Dr. W.F. van Leeuwen
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Fotoarchief Eerste Kamer

Voortvarend bestuurder van Indische afkomst met vele nevenfuncties. Succesvol wethouder en burgemeester van Amsterdam. Dominante persoonlijkheid die allergisch was voor SDAP'ers. Stond bekend als slim en gevat, maar ook als enigszins driftig. Hekelde als liberaal lid van de Eerste Kamer de bemoeizucht van de minister van Binnenlandse Zaken in Amsterdam. Eerste vicepresident van de Raad van State die niet van adel was.

liberaal, oud- of vrije liberalen
in de periode 1902-1928: lid Eerste Kamer, vicepresident Raad van State, Commissaris van de Koning(in), burgemeester van Amsterdam

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Personalia

voornamen (roepnaam)
Wilhelmus Frederik

wijziging in naam en/of titulatuur
 • Mr. W.F. van Leeuwen, van 19 april 1883 tot 28 februari 1910 (tot aan hem een eredoctoraat werd verleend)
 • Mr.Dr. W.F. van Leeuwen, vanaf 28 februari 1910

geboorteplaats en -datum
Soerabaja (Ned.-Indië), 18 april 1860

overlijdensplaats en -datum
's-Gravenhage, 6 september 1930

2.

Partij/stroming

stroming(en)
oud-liberaal

3.

Hoofdfuncties/beroepen (7/8)

 • lid gemeenteraad van Amsterdam, van 17 april 1895 tot mei 1901 (in 1897-1901 gekozen in district VII)
 • wethouder (van financiën en bedrijven) van Amsterdam, van 11 september 1895 tot 10 mei 1901
 • burgemeester van Amsterdam, van 10 mei 1901 tot 15 januari 1910 (benoemd bij K.B. van 29 april 1901)
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 17 september 1902 tot 23 juli 1904 (voor Noord-Holland)
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 20 september 1904 tot 15 september 1911 (voor Noord-Holland)
 • Commissaris van de Koningin in Noord-Holland, van 16 september 1911 tot 16 december 1914 (benoemd bij K.B. van 21 juli 1911)
 • vicepresident Raad van State, van 16 december 1914 tot 18 april 1928 (benoemd bij K.B. van 11 november 1914)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Nevenfuncties (2/19)

 • lid Raad van Commissarissen Nederlandsch-Indische Spoorweg Maatschappij
 • lid bestuur Vereeniging van leden der Nederlandsche Ridderorden

comités van aanbeveling, erefuncties etc.
 • erevoorziter Rode Kruis
 • erevoorzitter Amsterdamsch Sanatorium voor Borstlijders

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

5.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

6.

Activiteiten

als parlementariër
 • Sprak in de Eerste Kamer enkele keren over onderwerpen op het terrein van justitie, binnenlandse zaken en waterstaat en over militaire aangelegenheden en koloniën
 • Reeds in 1904 pleitte hij in de Eerste Kamer voor de verkiezing van wethouders van buiten de raad. In 1909 was het volgens hem uiterst gebrekkig functionerende stadsbestuur voor hem zelfs aanleiding om ontslag te nemen als burgemeester van Amsterdam.

opvallend stemgedrag (0/1)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

7.

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer
 • Zijn oudste zoon (ir. W.H. van Leeuwen) en zijn zwager (dr.ir. F.G. Waller) waren president-directeur van de N.V. Nederlandse Gist- en Spiritusfabriek te Delft
 • Zijn echtgenote was een aangetrouwde nicht (oomzegger) van N.G. Pierson, minister en Tweede Kamerlid

verkiezingen
 • Versloeg in 1902 bij de periodieke verkiezing van Eerste Kamerleden in Provinciale Staten van Noord-Holland in de tweede stemronde H. Muller met 46 tegen 30 stemmen
 • Werd in 1904 bij de verkiezing van Eerste Kamerleden in Provinciale Staten van Noord-Holland met 48 van de 69 stemmen herkozen
 • Versloeg in 1910 bij de periodieke verkiezing van Eerste Kamerleden in Provinciale Staten van Noord-Holland met 37 tegen 20 stemmen L.M. Bonnike (r.k.)

niet-aanvaarde politieke functies
 • minister-president, juli 1905 (werd aangezocht door formateur Goeman Borgesius, maar weigerde)

8.

Publicaties van/over

literatuur/documentatie
 • Levensbericht door M.W.F. Treub, in: Levensberichten van leden van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde, 1930/1, 1
 • J.R. Persman, "Leeuwen, Wilhelmus Frederik van (1860-1930)", in: Biografisch Woordenboek van Nederland, deel I, 329
 • P. Hofland, "Leden van de raad. De Amsterdamse gemeenteraad 1814-1941"
 • Onze Afgevaardigden, 1905, 1909

Biografisch Woordenboek(en)
biografie opgenomen in het Biografisch Woordenboek van Nederland

9.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Uitgebreide versie

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.