Dr.Mr. D. Koorders

foto Dr.Mr. D. Koorders
bron: Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie

Talentvolle politicus, die door een vroege dood de verwachtingen die men van hem had niet kon inlossen. Gold als een eeuwige student, maar trad bij binnenkomst in de Tweede Kamer voortvarend op door zich direct te mengen in de debatten over de Kamerontbinding en de Limburgs-Luxemburgse kwestie. In juni 1868 interpellereerde hij het nieuwe liberale kabinet over de formatie. Zeer welsprekend. Werd door sommigen als antirevolutionair beschouwd, maar zag zichzelf als conservatief.

conservatief
in de periode 1868-1869: lid Tweede Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornaam

Daniël

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Maarssen, 12 augustus 1830

overlijdensplaats en -datum
Bennebroek, 26 januari 1869

3.

Partij/stroming

stroming(en)
conservatief, antirevolutionair

4.

Hoofdfuncties/beroepen (3/4)

  • tweejarig verlof in Nederland, vanaf maart 1867 (vanwege ziekte)
  • publicist
  • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 14 maart 1868 tot 26 januari 1869 (voor het kiesdistrict Haarlem)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Nevenfuncties

redacteur academische weekblad "Lucifer"

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als parlementariër (2/5)
  • Met betrekking tot de koloniale politiek pleitte hij voor handhaving van het Cultuurstelsel
  • Hij was in 1868 bij de behandeling van het Adres van Antwoord op de troonrede woordvoerder der conservatieven; hij stemde tegen het ontwerp

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

8.

Wetenswaardigheden

algemeen
  • Al een dag na zijn overlijden schreef minister Fock in het district Haarlem verkiezingen uit ter vervulling van de vacature, hetgeen tot kritische beschouwingen in sommige dagbladen leidde

uit de privésfeer
  • Een zus van hem huwde met een broer van J.H. Geertsema Czn., Tweede Kamerlid, minister en Commissaris van de Koningin
  • Hij was een aangetrouwde oom van de onderwijsvernieuwer Kees Boeke
  • Zijn vader was predikant te Meerkerk (1823) en Maarssen (1827)

verkiezingen
  • Versloeg in 1868 bij naverkiezingen A.S. van Nierop (lib.) na herstemming

9.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.