Y. Keestra

foto Y. Keestra

Stoere, krachtige katholieke Fries, die vanaf zijn achttiende werkzaam was in het lokale bestuur. Na een loopbaan op diverse gemeenteadministraties, die hij eindigde als plaatsvervangend gemeentesecretaris van Den Bosch, was hij bijna een kwart eeuw burgemeester van Culemborg. Zat één jaar voor de RKSP in de Tweede Kamer.

RKSP
in de periode 1932-1933: lid Tweede Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornaam

Ype

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Tzum (gem. Franekeradeel, Frl.), 3 januari 1891

overlijdensplaats en -datum
Cuijk (gemeente Cuijk en Sint Agatha), 28 februari 1959

3.

Partij/stroming

partij(en)
  • RKSP (Roomsch-Katholieke Staatspartij), tot 22 december 1945
  • KVP (Katholieke Volkspartij), vanaf 22 december 1945

4.

Hoofdfuncties/beroepen (4/6)

  • commies-chef afdeling financiën, onderwijs, pensioenen en personeel (rang: hoofdcommies), secretarie gemeente 's-Hertogenbosch, van 1919 tot februari 1920
  • chef bureau financiën (rang administrateur), gemeente 's-Hertogenbosch, van februari 1920 tot 16 januari 1927 (vanaf 1 oktober 1920 tevens plaatsvervangend gemeentesecretaris)
  • burgemeester van Culemborg, van 16 januari 1927 tot 15 februari 1950 (benoemd bij K.B. van 1 december 1926)
  • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 3 mei 1932 tot 9 mei 1933

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Nevenfuncties (2/5)

  • wetenschappelijk correspondent KSA (Katholieke Sociale Actie)
  • lid bestuur Katholieke Bond voor het Gezin, vanaf augustus 1941

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als parlementariër
  • Sprak slechts enkele malen in de Tweede Kamer; onder andere over waterstaat (wegenfonds) en onderwijs

8.

Wetenswaardigheden

algemeen
  • Als burgemeester zette hij zich in voor de aanleg van plantsoenen langs de stadsgrachten op plaatsen van voormalige vuilnisbelten. Maakte zich ook sterk voor het afbreken van de vervallen volkslogementen (hotel De Dierentuin).

uit de privésfeer
Kwam uit een familie met veel gemeentebestuurders

9.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.