Mr. H.Ph. de Kanter

foto Mr. H.Ph. de Kanter
bron: Geheugen van Nederland

Liberaal Tweede Kamerlid, zoon van een predikant uit Brielle en zwager van J.D. Veegens, van wie hij tevens compagnon was in een advocatenpraktijk in Brielle. Vestigde zich later in Haarlem als directeur van een verzekeringsmaatschappij. Werd in 1891 gekozen in het district Bergum (Tietjerksteradeel) en behoorde tot de progressieve vleugel van de liberalen die voor verregaande kiesrechtuitbreiding was. Dolf in 1897 en 1901 bij de verkiezingen het onderspit tegen de opkomende antirevolutionairen en sociaaldemocraten.

Liberale Unie, vooruitstrevende kamerclub
in de periode 1891-1897: lid Tweede Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen

Hubert Philippus

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Brielle, 19 juli 1844

overlijdensplaats en -datum
Haarlem, 14 juli 1906

3.

Partij/stroming

stroming(en)
Takkiaan, 1894

partij(en)
Liberale Unie

lid tussentijds gevormde fractie(s)
Kiesrecht-Kamerclub, van september 1893 tot maart 1894

4.

Hoofdfuncties/beroepen (4/12)

 • advocaat en procureur te Haarlem, vanaf november 1890
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 15 september 1891 tot 20 maart 1894 (voor het kiesdistrict Bergum)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 16 mei 1894 tot 21 september 1897 (voor het kiesdistrict Bergum)
 • lid Provinciale Staten van Noord-Holland, van 6 juli 1898 tot 14 juli 1906 (voor het kiesdistrict Haarlem)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Nevenfuncties (2/8)

 • lid Staatscommissie tot voorbereiding van maatregelen tegen verontreiniging van openbare wateren in Nederland, omstreeks 1898
 • lid provinciaal kerkbestuur in Noord-Holland, omstreeks 1901 (voor de classis Haarlem)

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als parlementariër
 • Sprak in de Tweede Kamer onder meer over binnenlandse zaken, justitiële onderwerpen en financiën
 • Stemde in 1896 tegen de ontwerp-Kieswet van Van Houten

8.

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer
Zijn vader was predikant te Zoelen en te Brielle (1862) en gemeenteraadslid van Brielle

verkiezingen (3/6)
 • Eindigde in 1897 in het district Tietjerksteradeel (voorheen Bergum) in de eerste ronde achter P.J. Troelstra (sdap) en J.D. de Vries (arp)
 • Eindigde in 1900 bij tussentijdse verkiezingen in het district Haarlem in de eerste ronde achter jhr. F.W. van Styrum (o.l.) en jhr. T.A.J. van Asch van Wijck (arp)
 • Eindigde in 1901 in het district Tietjerksteradeel in de eerste ronde achter A.S. Talma (arp) en P.J. Troelstra (sdap)

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

9.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.