G.J. (Gerrit) de Jongh

foto G.J. (Gerrit) de Jongh
bron: Beeldbank Nationaal Archief

Liberaal die veel meer als directeur van de Rotterdamse gemeentewerken dan als Tweede Kamerlid bekend werd. Na een ingenieursopleiding bij de Genie en na in de vestingbouw actief geweest te zijn, kreeg hij in 1879 de leiding over de openbare werken in Rotterdam. Had een groot aandeel in de ontwikkeling van Rotterdam als havenstad, verbeterde de infrastructuur en droeg bij aan zaken als scholenbouw, aanleg van riolering en stadsontwikkeling. Werd in 1910 door burgemeester Zimmerman op een zijspoor gezet en werd toen adviseur van de minister van Koloniën. Later in dat jaar werd hij in het district Rotterdam V tot Kamerlid gekozen.

Liberale Unie
in de periode 1910-1913: lid Tweede Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen (roepnaam)

Gerrit Johannes (Gerrit)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Willemstad (N.Br.), 4 juli 1845

overlijdensplaats en -datum
's-Gravenhage, 31 januari 1917

3.

Partij/stroming

partij(en)
Liberale Unie

4.

Hoofdfuncties/beroepen (3/4)

 • directeur Dienst Gemeentewerken te Rotterdam, van 1 oktober 1879 tot 1 mei 1910 (was bij zijn afscheid al een half jaar buiten functie)
 • lid Provinciale Staten van Zuid-Holland, van 5 juli 1910 tot 4 juli 1916 (voor het kiesdistrict Rotterdam III)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 9 november 1910 tot 16 september 1913 (voor het kiesdistrict Rotterdam V)

officiersrangen (2/3)
 • eerste luitenant der genie, van 7 maart 1870 tot 1874
 • kapitein der genie, van 1874 tot september 1879

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Nevenfuncties (2/7)

 • lid Staatscommissie inzake de ontginning van de mijnenvelden in Zuid-limburg
 • lid Raad van Commissarissen Holland-Amerika Lijn, omstreeks 1915

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als parlementariër
 • Sprak als Kamerlid vooral over mijnbouwaangelegenheden en arbeidsomstandigheden

8.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Het parlementaire werk lag hem niet erg

uit de privésfeer (3/5)
 • Bracht vele utiliteitswerken tot stand in Rotterdam, onder andere het krankzinnigengesticht Maasoord, het archief aan de Mathenesserlaan en lagere scholen en had een belangrijk aandeel in de havenuitbreiding in Rotterdam en in de aanleg van riolering in Rotterdam in 1889.
 • In Rotterdam staat bij het Museumpark een in 1935 door de beeldhouwer Bolle vervaardigde bronzen plaquette
 • Zijn vader was officier van gezondheid

verkiezingen
 • Werd in oktober 1910 gekozen na herstemming tegen H.Ch. Vegtel (arp) met 2752 tegen 2464 stemmen. Derde kandidaat was J. ter Laan (sdap).
 • Was in 1913 geen kandidaat

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

9.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.