Jhr. W.C. de Jonge

foto Jhr. W.C. de Jonge
bron: Fotoarchief Eerste Kamer

Jonkheer die Tweede en Eerste Kamerlid was voor de SDAP. Aanvankelijk belastingambtenaar. Later propagandist in Noord-Brabant en leider van Coöperatieve bakkerij in Maastricht. In het parlement onder meer woordvoerder over zaken betreffende 'de West'.

SDAP
in de periode 1918-1925: lid Tweede Kamer, lid Eerste Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen

Willem Caspar

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Middelburg, 21 juli 1866

overlijdensplaats en -datum
Bilthoven (gem. De Bilt), 20 februari 1925

3.

Partij/stroming

partij(en)
SDAP (Sociaal-Democratische Arbeiderspartij)

4.

Hoofdfuncties/beroepen (4/8)

 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 17 september 1918 tot 24 juni 1922
 • propagandist SDAP in Noord-Brabant, van 1922 tot februari 1925
 • lid gemeenteraad van 's-Hertogenbosch, van 6 september 1923 tot 20 februari 1925
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 18 september 1923 tot 20 februari 1925

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties (2/4)

 • redacteur "De Voorvechter"
 • redacteur "De Volkstribuun"

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activiteiten

als parlementariër (2/3)
 • Interpelleerde in 1921 minister Heemskerk over de internering van de Oostenrijker Fieth, de toelating van vreemdelingen en omtrent de bevoegdheden van het Rijkspaspoortenkantoor
 • Interpelleerde in 1922 minister Van Karnebeek over het beschikbaar stellen van 1 miljoen gulden ten einde de hongersnood in Rusland te lenigen

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

9.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Leider van de arbeidersbeweging in Maastricht

uit de privésfeer
 • Zijn echtgenote was een kleindochter van jhr. C. van Foreest, Eerste en Tweede Kamerlid en een nicht (oomzegger) van C.J. van Vladeracken, staatsraad
 • Zijn grootvader van vaderszijde was wethouder van Zierikzee
 • Zijn vader was raadsheer in het Provinciaal Gerechtshof te Middelburg, raadsheer in het Gerechtshof te 's-Gravenhage en raadsheer in de Hoge Raad der Nederlanden

verkiezingen
 • Werd in 1922 niet herkozen (tweede op de kandidatenlijst in de kieskringen 's-Hertogenbosch, Tilburg, Middelburg en Maastricht)
 • Werd in 1923 tot Eerste Kamerlid gekozen door Groep I: Noord-Brabant, Zeeland, Utrecht en Limburg

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.