Mr. G.J. Goekoop

foto Mr. G.J. Goekoop
bron: Onze Afgevaardigden

Liberaal Tweede Kamerlid afkomstig van Goeree-Overflakkee, waar hij burgemeester was. Twintig jaar afgevaardigde voor het district Brielle, dat de Zuid-Hollandse eilanden omvatte. Hield zich vooral bezig met marine-aangelegenheden en was deskundig op waterstaatkundig en financieel gebied. Combineerde het Kamerlidmaatschap met de functie van gedeputeerde van Zuid-Holland. Werd in 1905 lid van de Algemene Rekenkamer. Uiterlijk maakte hij een wat ruwe indruk, maar hij gold als oprecht en recht door zee.

liberaal, oud- of vrije liberalen
in de periode 1884-1911: lid Tweede Kamer, lid Algemene Rekenkamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen

Gerardus Jacobus

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Goedereede (Z.H.), 16 april 1845

overlijdensplaats en -datum
's-Gravenhage, 7 oktober 1911

3.

Partij/stroming

stroming(en)
 • (oud-)liberaal
 • anti-Takkiaan, 1894

4.

Hoofdfuncties/beroepen (7/12)

 • lid Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland (belast met provinciale financiën en toezicht op de gemeentefinanciën, en vanaf 1901 waterstaat), van 9 september 1879 tot december 1904
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 17 november 1884 tot 18 mei 1886 (voor het kiesdistrict Brielle)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 14 juli 1886 tot 17 augustus 1887 (voor het kiesdistrict Brielle)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 19 september 1887 tot 27 maart 1888 (voor het kiesdistrict Brielle)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 1 mei 1888 tot 20 maart 1894 (voor het kiesdistrict Brielle)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 16 mei 1894 tot 20 december 1904 (voor het kiesdistrict Brielle)
 • lid Algemene Rekenkamer, van 2 januari 1905 tot 7 oktober 1911 (benoemd bij K.B. van 17 december 1904)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Nevenfuncties (2/4)

 • voorzitter Staatscommissie comptabiliteit der rijkswerven, van 18 februari 1895 tot februari 1898
 • lid College voor de Zeevisscherijen, omstreeks 1901

afgeleide functies, presidia etc. (2/3)
 • lid Centrale Afdeling (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van april 1901 tot september 1901
 • lid Centrale Afdeling (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van september 1903 tot november 1903

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als parlementariër
 • Eén van de marine-woordvoerders der liberalen in de Tweede Kamer
 • Een door hem bij de behandeling van de Marine-begroting 1898 ingediend amendement over vermindering van de post voor aanbouw van een pantserschip, leidde tot het aftreden van minister Jansen

8.

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer
 • Zijn vader was burgemeester van Goedereede (1862-1872)
 • Zijn ouders waren neef en nicht

verkiezingen (3/7)
 • Werd in 1897 in het district Ridderkerk na herstemming verslagen door A.Ph.R.C. baron van der Borch van Verwolde (arp)
 • Versloeg in 1897 in het district Brielle A.P. Staalman (arp)
 • Versloeg in 1901 in het district Brielle H.Ch. Vegtel (arp) na herstemming

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

9.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.