Mr. A.J.F. Fokker van Crayestein van Rengerskerke

foto Mr. A.J.F. Fokker van Crayestein van Rengerskerke
bron: Fotoarchief Eerste Kamer

Patriarchale Zierikzeese bestuurder, die in zijn woonplaats lange tijd wethouder en later burgemeester was. Beschikte over een vlugge geest en grote arbeidskracht. Zette zich in voor betere ontsluiting van Schouwen. Werd als liberaal tot Eerste Kamerlid gekozen, maar stemde in de Eerste Kamer vaak mee met de christelijk-historischen. Door bestuursfuncties sterk verbonden aan de visserij en waterstaat in Zeeland. In 1925 kandidaat voor de Plattelandersbond bij de Tweede Kamerverkiezingen. Sloot zich uiteindelijk aan bij de CHU.

conservatief-liberaal
in de periode 1913-1922: lid Eerste Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen

Abraham Jacobus Frederik

2.

Personalia

wijziging in naam en/of titulatuur
Mr. A.J.F. Fokker, tot 1910

geboorteplaats en -datum
Zierikzee, 5 augustus 1857

overlijdensplaats en -datum
Zierikzee, 6 maart 1929

3.

Partij/stroming

stroming(en)
 • liberaal (conservatief)
 • christelijk-historisch (later)

partij(en)
 • Liberale Unie, van 1885 tot 1921
 • Plattelandersbond, omstreeks 1925
 • CHU (Christelijk-Historische Unie)

4.

Hoofdfuncties/beroepen (3/8)

 • wethouder (voor onder andere handelsinrichtingen en gasbedrijf) van Zierikzee, van 13 juni 1910 tot 16 augustus 1916
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 16 september 1913 tot 24 juli 1922 (voor Zeeland)
 • burgemeester van Zierikzee, van 16 augustus 1916 tot 6 maart 1929 (benoemd bij K.B. van 29 juli 1916)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies (0/2)

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties (2/5)

 • buitengewoon lid Centrale Gezondheidsraad
 • diverse commissariaten en voorzitterschappen van raden van commissarissen, onder andere van de Zierikzeesche Nieuwsbode

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activiteiten

als parlementariër
 • Sprak in de Eerste Kamer over uiteenlopende zaken, waaronder landbouw, waterstaat, financiën en handel

opvallend stemgedrag (0/2)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

9.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Werd op 29 december 1896 tot Statenlid gekozen, maar pas op 7 juli 1897 geïnstalleerd

uit de privésfeer
 • Zijn broer was burgemeester van Strijen (1914-1938)
 • Zijn vader was wethouder van Zierikzee en lid van Provinciale Staten van Zeeland

verkiezingen
 • Was in 1925 Tweede Kamerkandidaat voor de Plattelandersbond (lijst-De Boer)

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.