J.L. (Jan) Faber

foto J.L. (Jan) Faber
bron: Vliegen, "Die onze kracht ontwaken deed"

Tweede Kamerlid voor de SDAP in het interbellum. Rode, vrijzinnige dominee en propagandist van de SDAP in Gelderland. Geboren in Groningen als zoon van een schoolhoofd en predikant in Friesland en Gelderland. Overtuigd pacifist en christen-socialist. Kwam op voor de vrijheid van meningsuiting en voor verbetering van de kinderbescherming. Hield zich als Kamerlid verder onder meer bezig met onderwijsaangelegenheden en zaken betreffende de PTT.

SDAP
in de periode 1931-1941: lid Tweede Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen (roepnaam)

Jan Lambertus (Jan)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Schouwerzijl (gem. Leens, Gr.), 21 maart 1875

overlijdensplaats en -datum
Epe, 10 mei 1958

3.

Partij/stroming

partij(en)
 • SDAP (Sociaal-Democratische Arbeiderspartij), van 1908 tot 9 februari 1946
 • PvdA (Partij van de Arbeid), vanaf 9 februari 1946

4.

Hoofdfuncties/beroepen (3/15)

 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 3 november 1931 tot 11 maart 1941
 • werkzaam in de Nederlandse Hervormde gemeenten te Vaassen en Emst, van 1947 tot 1949
 • voorganger kring Opper-Veluwe, Vereniging van Vrijzinnig-Hervormden, van 1949 tot 1951

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies (0/4)

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties (2/5)

 • lid bestuur IvAO (Instituut voor Arbeidersontwikkeling) te Zutphen
 • voorzitter Gelderse Vereniging van Vrijzinnig-Hervormden

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activiteiten

als parlementariër
 • Sprak in de Tweede Kamer onder andere over onderwijs, PTT-aangelegenheden, justitie (onder andere kinderbescherming) en defensie

opvallend stemgedrag (0/1)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

9.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Nam in maart 1941 ontslag als Tweede Kamerlid vanwege terugkeer naar het ambt van predikant

uit de privésfeer
 • Zijn vader was hoofdonderwijzer, organist en muziekonderwijzer. Ook zijn schoonvader was onderwijzer.
 • Schoonvader van de schrijver Menno ter Braak

anekdotes en citaten
 • Weigerde in 1931 op principiële gronden tijdens militaire oefeningen een officier inkwartiering te verlenen. Hij kreeg daarvoor een boete van 3 gulden, die hij echter, ook na aanmaningen en dwangbevelen, weigerde te voldoen. In zijn huis werd hierop een stoel executoriaal verkocht. Zijn partijgenote Weersma-Duin kocht - onder hoera-geroep van aanwezigen - de stoel voor 100 gulden, waarmee het te vorderen bedrag ruim was voldaan. In hoger beroep werd hij door de kantonrechter ontslagen van rechtsvervolging, maar de rechtbank veroordeelde hem tot 75 gulden boete of 1 maand hechtenis. De Hoge Raad verwierp in 1932 zijn cassatieberoep.

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.