Jhr.Mr. F.J.J. (Frans) van Eysinga

foto Jhr.Mr. F.J.J. (Frans) van Eysinga
bron: Fotoarchief Eerste Kamer

Rijke Friese edelman die parlementair recordhouder is wat zittingsduur betreft: liefst 44 jaar maakte hij deel uit van de Eerste Kamer. Was daarvan ook acht jaar voorzitter. Naast zijn Kamerlidmaatschap was hij landeigenaar en rechter en bekleedde hij diverse functies op waterstaatkundig gebied. Typische regiovertegenwoordiger, die steeds oog had voor de belangen van Friesland. Speelde in 1868 een belangrijke rol bij de pogingen om de politieke crisis op te lossen nadat voor de derde achtereenvolgende keer het kabinet een parlementaire nederlaag had geleden. Had grote belangstelling voor de Friese geschiedenis en cultuur en was beschermheer van diverse verenigingen op dat gebied.

liberaal
in de periode 1850-1894: lid Eerste Kamer, voorzitter Eerste Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen (roepnaam)

Frans Julius Johan (Frans)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Wommels (grietenij Hennaarderadeel, Frl.), 31 december 1818

overlijdensplaats en -datum
Leeuwarden, 16 april 1901

3.

Partij/stroming

stroming(en)
liberaal (Thorbeckiaan)

4.

Hoofdfuncties/beroepen (8/14)

 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 7 oktober 1850 tot 19 september 1873 (voor Friesland)
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 21 november 1873 tot 30 december 1875 (voor Friesland)
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 20 april 1876 tot 11 oktober 1884 (voor Friesland)
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 17 november 1884 tot 17 augustus 1887 (voor Friesland)
 • voorzitter Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 17 november 1884 tot 17 augustus 1887
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 19 september 1887 tot 27 maart 1888 (voor Friesland)
 • voorzitter Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 19 september 1887 tot 27 maart 1888
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 1 mei 1888 tot 7 juni 1894 (voor Friesland)

ambtstitel
 • minister van staat, van 5 december 1887 tot 16 april 1901

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Nevenfuncties (2/5)

 • volmacht waterschap "De Zeven Grietenijen en de stad Sloten"
 • functies in kerkbesturen in Friesland

afgeleide functies, presidia etc. (2/34)
 • lid Centrale Afdeling (Eerste Kamer der Staten-Generaal), van september 1892 tot december 1892
 • lid Centrale Afdeling (Eerste Kamer der Staten-Generaal), van september 1893 tot december 1893

comités van aanbeveling, erefuncties etc.
erelid, erevoorzitter en beschermheer van enkele Friese instellingen en organisaties

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als parlementariër (2/10)
 • Stemde in 1870 vóór het voorstel tot afschaffing van de doodstraf
 • Voerde na 1888 nog slechts twee maal het woord in de Eerste Kamer

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

8.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Thorbecke wilde hem in 1860 benoemd zien tot raadsheer in de Hoge Raad, maar hij wees die benoeming af

uit de privésfeer (3/5)
 • Zijn echtgenote was een kleindochter van B.W. van Welderen baron Rengers, buitengewoon lid Staten-Generaal, en van R.L. van Andringa de Kempenaer, lid Wetgevend Lichaam en Landdrost
 • Zijn derde zoon was burgemeester van Noordwijkerhout (1877-1882)
 • Zijn vader was grietman te Hennaarderadeel en lid van Provinciale Staten van Friesland

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

9.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.