Jhr. G.E.G.C.K. Dommer van Poldersveldt

foto Jhr. G.E.G.C.K. Dommer van Poldersveldt
bron: Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie

Vooraanstaand katholiek Tweede Kamerlid uit het Rijk van Nijmegen. Nazaat van een oorspronkelijk uit Vlaanderen afkomstig lid van het Wetgevend Lichaam, dat tevens koopman in Amsterdam was. Net als zijn vader beheerde hij in Gelderland landgoederen. In de Kamer een tamelijk actief lid, dat niet als pur sang papo-liberaal bekendstond.

conservatief (katholiek)
in de periode 1849-1862: lid Tweede Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen

Gustaaf Eugenius Gijsbert Constant Karel

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Amsterdam, 23 juli 1817

overlijdensplaats en -datum
Bonn (Dld.), 17 mei 1862

begraafplaats en -datum
Beek, gem. Ubbergen, 23 mei 1862

3.

Hoofdfuncties/beroepen (5/6)

 • tweede luitenant cavalerie, van 3 januari 1839 tot 22 februari 1840 (wegens huwelijk ontslagen)
 • landeigenaar/herenboer te Ubbergen, van 1840 tot 1844
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 13 februari 1849 tot 20 augustus 1850 (voor het kiesdistrict Nijmegen)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 7 oktober 1850 tot 26 april 1853 (voor het kiesdistrict Nijmegen)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 14 juni 1853 tot 17 mei 1862 (voor het kiesdistrict Nijmegen)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Nevenfuncties

adjunct-houtvester, vanaf 1844

5.

Activiteiten

als parlementariër (2/7)
 • Behoorde in 1860 tot de meerderheid die tegen de begroting van Koloniën van de conservatieve minister Rochussen stemde
 • Behoorde in 1861 tot de minderheid die tegen een amendement-Ter Bruggen Hugenholtz stemde over het halveren van de begroting voor Onvoorziene Uitgaven

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

6.

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer
 • Zijn broer was burgemeester van Ubbergen (1857-1871)
 • Zijn zoon was burgemeester van Groesbeek (1874-1881) en later gedeputeerde van Gelderland
 • Een zus van hem was gehuwd met een zoon van O.G.W. Hacfort tot ter Horst, lid Notabelenvergadering

verkiezingen
 • Versloeg in 1848 onder meer M.J. de Man (lib.)
 • Werd vanaf 1850 steeds zonder al te veel tegenstand herkozen (resp. in 1852, 1853, 1856 en 1860)

7.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

8.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.