Mr.Dr. L.N. (Laurent) Deckers

foto Mr.Dr. L.N. (Laurent) Deckers
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Persoonlijkheden

Hoffelijke en opgewekte katholieke politicus en landbouwvoorman. Kwam uit de kring van de Boerenleenbank. Was eerst landbouwspecialist van de RKSP-fractie en later defensie-woordvoerder. Als minister van Defensie in het derde kabinet-Ruijs de Beerenbrouck in 1933 verantwoordelijk voor het bombarderen van het pantserschip 'De Zeven Provinciën' na een muiterij op dat schip. In het derde kabinet-Colijn was hij minister van Landbouw. Nadien fractievoorzitter en in die functie in 1939 verantwoordelijk voor het direct wegsturen van het vijfde kabinet-Colijn. Sloot zijn publieke loopbaan af als staatsraad.

Algemeene Bond (RKSP), RKSP, KVP
in de periode 1918-1958: lid Tweede Kamer, fractievoorzitter TK, minister, lid Raad van State, politiek leider

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Personalia

voornamen (roepnaam)
Laurentius Nicolaas (Laurent)

geboorteplaats en -datum
Heeze, 14 februari 1883

overlijdensplaats en -datum
's-Gravenhage, 1 januari 1978

begraafplaats en -datum
Heeze, 5 januari 1978

2.

Partij/stroming

partij(en)
 • RKSP (Roomsch-Katholieke Staatspartij), tot 22 december 1945
 • KVP (Katholieke Volkspartij), vanaf 22 december 1945

3.

Hoofdfuncties/beroepen (11/14)

 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 17 september 1918 tot 12 augustus 1929
 • secretaris-penningmeester RKNBTB (Roomsch-Katholieke Nederlandsche Boeren- en Tuindersbond) te 's-Gravenhage, van 1918 tot 1925
 • advocaat en procureur, advocatenkantoor "Deckers, Kortenhorst en Van der Loo" te 's-Gravenhage, van 1926 tot 1929
 • lector sociale wetenschappen, R.K. Handelshogeschool te Tilburg, van 1 oktober 1927 tot 10 augustus 1929
 • minister van Defensie, van 10 augustus 1929 tot 2 september 1935
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 9 mei 1933 tot 29 mei 1933
 • minister van Landbouw en Visserij, van 2 september 1935 tot 24 juni 1937
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 8 juni 1937 tot 1 april 1946
 • fractievoorzitter RKSP Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 11 november 1937 tot 22 december 1945
 • fractievoorzitter KVP Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 22 december 1945 tot 1 april 1946
 • lid Raad van State, van 1 april 1946 tot 1 maart 1958 (benoemd bij K.B. van 29 maart 1946)

gevangenschap/internering
geïnterneerd gijzelaarskamp te Buchenwald, van 9 oktober 1940 tot 7 november 1940 (7 oktober gevangengenomen)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Nevenfuncties (2/26)

 • voorzitter Economische Stichting West-Indië-Nederland
 • landscommandore "Orde van het Heilige Graf van Jeruzalem", omstreeks 1960

afgeleide functies, presidia etc. (2/5)
 • voorzitter Commissie van Voorbereiding voor de ontwerp-wet Wijziging van de Dienstplichtwet (Tweede Kamer der Staten-Generaal), 1937
 • voorzitter begrotingscommissie voor de hoofdstuk I en II etc. en de Wet op de Middelen (Tweede Kamer der Staten-Generaal) (voor 1939 en 1940)

comités van aanbeveling, erefuncties etc.
 • erelid RKNBTB (Roomsch-Katholieke Nederlandsche Boeren- en Tuindersbond), vanaf 1928
 • erelid Vereeniging "Katholieke Studiebelangen", Landbouwhogeschool te Wageningen, omstreeks 1946

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als parlementariër (3/4)
 • Interpelleerde in 1920 de ministers Van IJsselstein en König over de overstroming van de Maas in januari van dat jaar
 • Diende in 1921 met vijf collega's van andere fracties een initiatiefwetsvoorstel in over afschaffing van de zomertijd. Dit voorstel werd verworpen door de Tweede Kamer.
 • Een door hem ingediende en op 27 juli 1939 door de Tweede Kamer aanvaarde motie tegen het optreden van het vijfde kabinet-Colijn, leidde tot de onmiddellijke val van dat kabinet

opvallend stemgedrag (0/3)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.


als bewindspersoon (beleidsmatig) (3/4)
 • Was eerstverantwoordelijke voor het gewelddadig neerslaan van de muiterij op "De Zeven Provinciën" in februari 1933. Op het opleidingsschip brak op 4 februari een muiterij uit toen inlandse schepelingen zich verzetten tegen een salariskorting. Bij het bombardement op het schip kwamen 18 schepelingen om. Hij verdedigde zijn beleid op 7 maart tijdens een interpellatie-Albarda.
 • Verbood in februari 1933 het lidmaatschap van de linkse partijen (waaronder de SDAP), alsmede het lezen van socialistische dagbladen voor militairen
 • Stelde in september 1933 samen met Colijn een Staatscommissie-Idenburg in over de verdediging van Nederlands-Indië

als bewindspersoon (wetgeving)
 • Bracht in 1931 de Militaire-Ambtenarenwet (Stb. 591) tot stand. Deze zorgt voor het eerst voor een volledige regeling van de rechtstoestand van militaire ambtenaren, waarbij aansluiting werd gezocht bij de Ambtenarenwet 1929. De wet regelt onder andere de rechtsmacht, de organisatie der gerechten en wijze van procederen.
 • Bracht in 1932 wetten tot stand ter goedkeuring van de in 1929 te Genève gesloten verdragen voor de verbetering van het lot der gewonden en zieken, zich bevindende bij legers te velde en betreffende de behandeling van krijgsgevangenen
 • Bracht in 1936 een nieuwe Vogelwet tot stand. Deze had de zelfde uitgangspunten als de Vogelwet 1912 en bevatte vooral een technische herziening daarvan.

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

8.

Wetenswaardigheden

niet-aanvaarde politieke functies
 • lid Tweede Kamer, augustus 1929 (i.v.m. benoeming tot minister)

pseudoniemen, bij-, koos- en schuilnamen
Teun Ruisdaal (pseudoniem als publicist)

9.

Publicaties van/over

literatuur/documentatie
 • J.P. Gribling, "Deckers en zijn katholieke tijdgenoten", in: Politiek Perspectief, 2 (1973), nr. 2, 23-33
 • J.P. Gribling, "Deckers, Laurentius Nicolaas (1863-1978)", in: Biografisch Woordenboek van Nederland, deel I, 131
 • Persoonlijkheden in het Koninkrijk der Nederlanden in woord en beeld (1938)
 • Wie is dat? 1938

Biografisch Woordenboek(en)
biografie opgenomen in het Biografisch Woordenboek van Nederland

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.