S. Cool

foto S. Cool
bron: Collectie-Van Eck (Nationaal Archief)

Doopsgezinde Amsterdamse commissionair die vier jaar namens de hoofdstad in de Tweede Kamer zat. Op staatkundig gebied liberaal, maar godsdienstig orthodoxer, waardoor hij kon rekenen op de steun van de kleine groep antirevolutionairen in Amsterdam. Sprak in de Kamer regelmatig over uiteenlopende onderwerpen, maar met name over handelsaangelegenheden en koloniën.

Puttianen
in de periode 1860-1864: lid Tweede Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornaam

Simon

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Amsterdam, 15 juli 1804

overlijdensplaats en -datum
Amsterdam, 9 oktober 1864

3.

Partij/stroming

stroming(en)
 • liberaal (Puttiaan)
 • lid Kiezers-Vereeniging te Amsterdam
 • lid Vrijzinnige-Kiezersvereeniging

4.

Hoofdfuncties/beroepen

 • commissionair te Amsterdam
 • lid gemeenteraad van Amsterdam, van 15 oktober 1851 tot 9 oktober 1864
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 15 september 1860 tot 19 september 1864 (voor het kiesdistrict Amsterdam)

5.

Nevenfuncties (2/7)

 • voorzitter College van regenten, Collegianten Weeshuis "De Oranje-Appel"
 • penningmeester Nederlandsch Genootschap tot zedelijke verbetering van gevangenen, omstreeks 1862

comités van aanbeveling, erefuncties etc.
honorair lid bestuur Spaarkas

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Activiteiten

als parlementariër (2/4)
 • Behoorde in 1861 tot de minderheid die tegen een amendement-Ter Bruggen Hugenholtz stemde over het halveren van de begroting voor Onvoorziene Uitgaven
 • Bracht in 1864 samen met Heemskerk Bz., Blom, Kappeyne van de Coppello en Van Heukelom een initiatiefwet tot stand inzake schadevergoeding aan slaveneigenaren in West-Indië (Sint Maarten)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

7.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Overleed in 1864 voor dat hij opnieuw als Kamerlid was beëdigd

uit de privésfeer
Zijn vader was commissionair

verkiezingen
 • Werd in 1854 en 1856 niet gekozen
 • Werd in 1860 met 50,6 procent van de stemmen (als derde) gekozen
 • Werd in 1864 met 64 procent van de stemmen (als eerste) herkozen

8.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

9.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.