Mr. H.J. Carsten

foto Mr. H.J. Carsten
bron: Fotoarchief Eerste Kamer

Notabele uit Hoogeveen, die negenenhalf jaar liberaal Eerste Kamerlid was. Zowel zijn vader als beide grootvaders vervulden belangrijke bestuursfuncties in Drenthe. Hijzelf was enige jaren burgemeester, eerst van Zuidwolde en daarna van Hoogeveen. Vervolgens was hij notaris in zijn woonplaats. Voerde weinig het woord in de Senaat, maar bestreed in 1880 wel de aanleg van een kanaal, omdat dit het Hoogeveense belang zou schaden. Werd in 1884 daarom niet herkozen.

'pragmatisch' liberaal
in de periode 1875-1884: lid Eerste Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen

Hendrik Jan

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Hoogeveen, 20 april 1817

overlijdensplaats en -datum
Amsterdam, 1 mei 1908

3.

Partij/stroming

stroming(en)
liberaal

4.

Hoofdfuncties/beroepen (3/9)

  • kantonrechter-plaatsvervanger te Hoogeveen, van 31 juli 1856 tot juni 1887
  • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 30 maart 1875 tot 11 oktober 1884 (voor Drenthe)
  • lid Provinciale Staten van Drenthe, van 7 juli 1886 tot 6 juli 1887 (voor het kiesdistrict Hoogeveen)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Nevenfuncties

  • voorzitter waterschap Paardelander-Schrapveen
  • voorzitter Genootschap tot bevordering van landbouw en veeteelt in Drenthe, tot oktober 1887

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als parlementariër
  • Sprak in de Eerste Kamer slechts enkele malen over zaken die betrekking hadden op Drenthe (rechtelijke indeling, kanalen)

8.

Wetenswaardigheden

algemeen
  • Werd in 1886 uit protest tegen zijn niet-herverkiezing tot Eerste Kamerlid tot Statenlid gekozen

uit de privésfeer
  • Had veel belangstelling voor bosbouw en kocht veel bosgebieden rond Hoogeveen. Moest deze vanwege de economische depressie later verkopen.
  • Zijn broer Lambertus was eveneens burgemeester van Hoogeveen
  • Zijn vader was schulte van Hoogeveen (1795), advocaat-fiscaal van de drost van Drenthe (1803), notaris (1810-1832) en lid van Gedeputeerde staten van Drenthe (1814-1832)

9.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.