G. Bulten

foto G. Bulten
bron: Persoonlijkheden

Katholieke onderwijsman, die als Tweede Kamerlid tevergeefs pleitte voor verbetering van de onderwijzerssalarissen. Was schoolhoofd in Drenthe en de Bollenstreek en werd nog tijdens zijn Kamerlidmaatschap burgemeester van Voorhout. Actief als bestuurder van de katholieke ambtenarenbond en katholieke onderwijzersbond. Als burgemeester wist hij de leefomstandigheden in zijn gemeente aanzienlijk te verbeteren, onder andere door sociale woningbouw.

Algemeene Bond (RKSP)
in de periode 1918-1929: lid Tweede Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornaam

Gerhardus

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Velp (Gld.) (gem. Rheden), 3 november 1871

overlijdensplaats en -datum
's-Gravenhage, 14 januari 1955

3.

Partij/stroming

partij(en)
RKSP (Roomsch-Katholieke Staatspartij)

4.

Hoofdfuncties/beroepen (3/6)

  • hoofdonderwijzer, Openbare lagere school te De Zilk (Z.H.), van 1 januari 1899 tot 1 juni 1920
  • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 17 september 1918 tot 17 september 1929
  • burgemeester van Voorhout, van 1 juni 1920 tot 1 juni 1938 (geïnstalleerd 10 juni)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies (0/2)

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties (2/12)

  • lid bestuur R.K. Bond van Groote Gezinnen
  • lid hoofdbestuur R.K. Vredesbond

comités van aanbeveling, erefuncties etc.
erevoorzitter Boerhaave-herdenking, 1938

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activiteiten

als parlementariër
  • Was onderwijswoordvoerder van de R.K.-fractie
  • Zorgde in 1921 via amendering van een voorstel tot wijziging van de Leerplichtwet dat landbouwverlof aan leerplichtigen alleen was toegestaan voor het ouderlijk bedrijf

opvallend stemgedrag (0/3)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

9.

Wetenswaardigheden

algemeen
  • Bevorderde als burgemeester de bouw van arbeiderswoningen, de aanleg van verharde wegen en de aanleg van waterleiding en gas- en elektra

uit de privésfeer
Zijn vader was machinist bij de Nederlandse Spoorwegen

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.