Jhr.Mr. J. de Bosch Kemper

foto Jhr.Mr. J. de Bosch Kemper

Gematigd conservatief Tweede Kamerlid en hoogleraar in Amsterdam. Zoon van de staatsrechtgeleerde J.M. Kemper. Steunde als lid van de Dubbele Kamer de Grondwetsherziening van 1848. Werd na de ontbinding van 1868 opnieuw gekozen. Als Kamerlid voor Hoorn nam hij actief deel aan de parlementaire werkzaamheden, maar zijn Kamerlidmaatschap eindigde na anderhalf jaar vanwege niet-herverkiezing. Zette zich vooral in voor het bevorderen van statistisch onderzoek en schreef diverse historische werken.

moderaat of gematigd liberaal, conservatief-liberaal
in de periode 1848-1869: buitengewoon lid Tweede Kamer, lid Tweede Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornaam

Jeronimo

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Amsterdam, 23 maart 1808

overlijdensplaats en -datum
Amsterdam, 20 oktober 1876

3.

Partij/stroming

stroming(en)
 • moderaat (voor 1848)
 • liberaal (conservatief) (na 1848)
 • lid Kiezers-Vereenging te Amsterdam
 • lid Vrijzinnige Kiezers-Vereeniging te Amsterdam (conservatief)

4.

Hoofdfuncties/beroepen (5/10)

 • buitengewoon lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 18 september 1848 tot 8 oktober 1848 (voor Noord-Holland)
 • lid Provinciale Staten van Noord-Holland, van 9 september 1850 tot 5 juli 1853 (voor het kiesdistrict Amsterdam)
 • hoogleraar natuur-, volken- en staatsrecht, Atheneum Illustre te Amsterdam, van 1 november 1852 tot 9 april 1862
 • lid Provinciale Staten van Noord-Holland, van 1 juli 1862 tot februari 1868 (voor het kiesdistrict Amsterdam)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 25 februari 1868 tot 20 september 1869 (voor het kiesdistrict Hoorn)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Nevenfuncties (2/11)

 • lid Synode Evangelisch Lutherse kerk
 • voorzitter 'Vereeniging voor de Statistiek' (oprichter)

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als parlementariër (2/4)
 • Sprak in de Kamer bij uiteenlopende onderwerpen, onder meer betreffende West-Indië, buitenlandse zaken, spoorwegen, justitie, onderwijs en financiën
 • Stemde in 1868 tegen de motie-Blussé van Oud-Alblas, die uitsprak dat de Kamerontbinding van 1867 niet in het landsbelang was geweest. Kwam na de aanneming van die motie met het voorstel om een petitie aan de koning te sturen om het stemgedrag uit te leggen. Dit voorstel kreeg buiten zijn eigen stem, slechts steun van twee leden (Kien en Koorders).

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

8.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Werd in 1847 als eerste aanbevolen voor benoeming in de Hoge Raad, maar niet benoemd
 • Thorbecke verhinderde in 1850 dat De Bosch Kemper hem zou opvolgen als hoogleraar in Leiden. Hij was door het College van Curatoren als eerste voorgedragen. Thorbecke vond De Bosch Kemper een 'boekengeleerde' en gaf de voorkeur aan Olivier. Uiteindelijk werd Vissering benoemd.
 • Werd in 1851 wederom als eerste aanbevolen voor benoeming in de Hoge Raad, maar eveneens niet benoemd

anekdotes en citaten
 • Vanwege zijn weinig consistente optreden als Kamerlid in de periode 1868-1869 zeiden liberalen spottend dat de heer "Bosch" steeds iets anders beweerde dan de heer "Kemper"

verkiezingen
 • Viel bij de algemene verkiezingen in 1866 in het district Amsterdam bij de herstemming als zesde kandidaat af
 • Werd in 1868 in de districten Hoorn en Haarlem gekozen. Versloeg in Hoorn de liberalen A.S. van Nierop en H. Mensonides en in Haarlem na herstemming de liberalen A.S. van Nierop en J.H. Geerstema. Hij nam zijn verkiezing in Hoorn aan.
 • Was in 1869 geen kandidaat meer

niet-aanvaarde politieke functies
 • lid Staatscommissie herziening wetten en verordeningen betrekkelijk de geneeskundige staatsregeling en uitoefening der onderscheiden takken van geneeskunde, augustus 1848

9.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.